Debatt

«Slutt for IJ i Fredrikstad»

I over 40 år har IJ drevet etterutdanning, medieforskning og holdt matnyttige kurs for tusenvis av norske journalister og redaktører fra hele landet her i byen. Nå synger det på aller siste verset for Instituttet.

litteraturhuset storgata
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Frode Rekve. Vignett

Uten antydning til

offentlig debatt eller noen form for bred, allmenn meningsutveksling i mediene forsvinner snart Institutt for Journalistikk stille og rolig fra Fredrikstad. Den uten sammenligning klart viktigste kreative kunnskapsbedriften i hele medie-Norge sentraliseres til Oslo. I over 40 år har IJ drevet etterutdanning, medieforskning og holdt matnyttige kurs for tusenvis av norske journalister og redaktører fra hele landet her i byen. Nå synger det på aller siste verset for Instituttet.

Hovedbegrunnelsen for å etablere Institutt for Journalistikk nettopp i Fredrikstad var at byen var akkurat passe stor og hadde et passe stort og variert lokalt mediemiljø. Journalister og redaktører ville ha god nytte av å tilbringe mye tid sammen utenom undervisningen, og de kunne bygge varige nettverk med kolleger som kom til etterutdanning på IJ fra alle kanter av landet. Det var dessuten sikkert også greiere å  argumentere for statsstøtte til virksomheten når den var plassert utenfor Oslo.

Institutt for Journalistikk har alltid vært eid av de store norske presseorganisasjonene; Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening. Blant disse har det selvsagt hersket mye uenighet opp gjennom årene. Men behovet for utvikling, forskning og anvendbar etterutdanning for redaksjonelle medarbeidere har det imidlertid alltid vært bred enighet om. Og folk i hele det norske mediemangfoldet har med god grunn jevnt over vært stolte av bransjens eget institutt i Fredrikstad.

Les også: – Selvfølgelig skal journalister snakke med makta  (+)

I glansdagene hadde Institutt for Journalistikk nærmere 40 fast ansatte, og de fleste var bosatt i Fredrikstad. IJ hadde eget internat/hotell for kursdeltakere og gjesteforelesere, eget kjøkken med full servering av frokost, lunsj og middag, vaktmester, vaskehjelp og nattevakter. Med sine journalistfaglige kursledere, forskere, sekretariat og administrasjon var IJ i mange år en ganske stor bedrift like ved brua på Østsiden i Fredrikstad. For sju år siden tok hotellene i byen over jobben med kost og losji, og selve kursvirksomheten ble flyttet til splitter nye og moderne lokaler i øverste etasje i Litteraturhuset.

Det finnes knapt en journalist eller redaktør i kongeriket som ikke en eller flere ganger har gått på kurs på IJ. Instituttet har hatt et særskilt ansvar for å utvikle og forbedre kvaliteten på journalistikken i norske medier. IJ har arrangert utallige kurs i journalistspråket, jus- og etikk i journalistikken, intervjuteknikk og for ikke å snakke om i det viktige kilde- og metodearbeidet for alle slags pressefolk.

I tillegg har det opp gjennom IJs 40 år lange historie i Fredrikstad blitt arrangert hundrevis av ulike avanserte spesialkurs om aktuelle temaer. Ikke minst har behovet for ny kunnskap innen digital og datastøttet journalistikk vært stort. IJ har som regel kunnet by på interessante og høyt kvalifiserte forelesere fra inn og utland takket være instituttets relativt høye internasjonale profil. En gjesteforeleser fra USA sa det så treffende en gang: «Please take good care of this Institute of journalism. It´s a jewel!».

Les også: – Det frie ord og journalistikk er veien til folkelig deltakelse (+) 

Heldigvis har også pressefotografiet og visuell journalistikk alltid vært viet stor plass på IJ. Uttrykket «Et bilde kan si mer enn 1000 ord» står fortsatt ved lag. I flere år huset IJ også Norges første Pressefotografskole, før den også ble pakket sammen og sendt til Oslo. Men behovet for å lære hvordan man kan ta eksklusive og gode pressebilder selv med en liten mobiltelefon, er der - og IJ leverer. «Pressefotograf med mobiltelefon» er stadig et populært kurs.

Institutt for Journalistikk har også sørget for at norske journalister og redaktører i presse, radio og tv har kommet seg verden rundt på lærerike studieturer til særskilt interessante områder, miljøer og redaksjoner. IJ har også i mange år holdt rene språkkurs for norske pressefolk i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania/Latinamerika og Russland. Gode språkkunnskaper er og blir alfa og omega for dyktige reportere.

IJ tok også i en lang periode ansvar for å oppmuntre kvinner til å ta lederstillinger i mediene gjennom egne kurs for kvinnelige journalister med lederambisjoner. I dag er det flere kvinnelige ledere i norske mediehus enn noensinne.

En viktig del av virksomheten på IJ var i mange år seriøs akademisk forskning på og om mediene. Sigurd Høsts tidlige periodiske mediebarometer om lesevaner og opplag var i sin tid et must for mange redaktører og journalister.  I vår nettbaserte klikk- og rating-tid kommer nå denne kunnskapen inn i redaksjonene hvert sekund. Enkelte mener at disse måltallene etterhvert har tatt over vel mye av den redaksjonelle styringen om hva slags stoff som prioriteres og blir lagt vekt på. Mesteparten av medieforskningen er idag så å si utelukkende overlatt til universiteter og høyskoler. Endel nyttig IJ-forskning står imidlertid fortsatt som påler. Det gjelder blant annet IJ-forsker  Sigurd Allerns praktiske klassiker «Når kilden byr opp til dans».

Fagmedarbeiderne på IJ har også i 40 lange år reist land og strand rundt for å holde interne etterutdanningskurs for journalistene i alle slags mediehus og lokalaviser. Dette har vært en svært viktig og populær del av IJs virksomhet. Da kurset om alle de fantastiske søke-mulighetene som finnes på internett, «Digital sporhund», ble utviklet, skulle absolutt alle redaksjoner i hele landet ha det. Kurset er holdt både i store redaksjoner som VG, Aftenposten og NRK, men også i den lille lokalavisa Fjuken.

Men nå er altså IJ- eventyret i Fredrikstad over. På nyåret går flyttelasset med mann og mus til Pressens Hus i Oslo. Der skal IJ holde til sammen med en haug andre presseorganisasjoner. Vi får håpe det blir til gjensidig inspirasjon og glede, slik at Institutt for Journalistikk fortsatt kan spre praktisk og nyttig kunnskap om kvalitet og kreativitet til alle landets journalister og redaktører.

Takk for nå, og lykke på reisa!