Debatt

«Ordføreren bør ikke bruke det eldste trikset av alle»

Vi ser avsporing, bagatellisering, negativ kategorisering og stråmannsbygging, skriver Lino Lubiana.

«Posisjon og opposisjon har åpenbart et ulikt situasjonsbilde - forsettelig eller uaktsomt - noe som gir grunnlag for etisk refleksjon og åpen debatt om kultur for informasjonsflyt.»
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Lino Lubiana
gruppeleder KrF Fredrikstad

Vel ordfører, du har forsikret oss om ryddighet. Vi drøfter fortsatt Gressvik saken - bolig eller næring og arbeidsplasser - og særlig tilgangen til fakta for beslutning og vedtak. Vi er enige om at tilgang til fakta gir makta og jeg for min del er fortsatt utrygg på prosessen i saken.

Etter å ha lest Truls Velgaards kronikk om skreddersydd informasjon i Demokraten 18. august og ordførerens svar, hvor flere av oss politikere har falt i unåde, mener jeg fortsatt at tidspunktet partiene får informasjon i saken, gjør at faktagrunnlaget for vurdering, debatt og meningsdannelse forblir ulikt.

Det synliggjøres nå av flere dokumenter i perioden fra slutten av mai til sakspapirer til bystyret sendes 8. juni, hvor ingenting legges ved arealplansaken - før vi i notat av 17. juni, sendt bystyret - dagen før møtet - 18. juni, også skimter et innholdsrikt notat av 9. juni.

Debatt: «Vi trenger økt ryddighet mellom politikk og administrasjon på rådhuset»

Posisjon og opposisjon har åpenbart et ulikt situasjonsbilde - forsettelig eller uaktsomt - noe som gir grunnlag for etisk refleksjon og åpen debatt om kultur for informasjonsflyt. Dokumenter og dokumentasjon gir, etter min mening, ytterligere grunnlag for å sende en lovlighetsklage og for å få en ytre vurdering.

Ordføreren peker på at han må gjøre jobben sin og at både hans intensjon og hans doble målsetning er god - dvs. boligbygging og samtidig tilstrekkelig rom for næring.

Jeg har ikke noe å utsette på ordførerens sinnelag, men innser, etter Fredrikstad Marineservice klage ved annen høring, at både arbeidsplasser og næring settes under press. Det får konsekvens-etiske følger for kommunens handling og vedtak mot mennesker i arbeid og mot en sårbar virksomhet det er nødvendig å ta hensyn til. Jeg er derfor uenig i ordførerens politiske mål og mener målet må være å sikre næring og arbeidsplasser i områdene B46 og B47 fremfor boliger. Her har vi ulikt politisk syn og det er greit.

Det som, etter min mening, er ugreit og som virker uryddig er middelet ordføreren bruker for å nå sitt politiske mål. Målet og sinnelaget helliger ikke middelet. Det faktum at fagrådgiverne i kommunen brukes til å lage vesentlig, meningsstyrende argumentasjon og informasjon, som noen partier får og andre ikke, er ikke greit - en informasjon som i dette tilfellet gir et annet situasjonsbilde.

Den nye informasjon er egnet til å dempe argumentasjonen i Fredrikstad Marineservice sin klage. At media eller opposisjon ikke får tilgang til denne er egnet til å hindre uønsket debatt og innvending og «det er lett for AP å dra saken i land».

Administrasjonens arbeid er ikke målet for vår kritikk og ordfører bør ikke bruke det eldste trikset av alle - å skylde på andre. Det er i tillegg med undring vi er vitner til at ordfører og partifeller i mediene bruker alle hersketeknikkene i læreboka.

Vi ser avsporing, bagatellisering, negativ kategorisering og stråmannsbygging. Det hele med en intensitet og med sidespark som ville gjort en ung traver misunnelig - eller som også minner om mannen som i margen på sin tale skrev: Svak argumentasjon - hev stemmen!

Meninger: «Hvordan kan vi gjøre politikken mer tilgjengelig?»