Debatt

«Lavere fartsgrenser på fylkesvei 108 – det dreier seg tross alt om liv og helse»

Vi vil stå på for mer gang- og sykkelvei på Hvaler, og frem til disse blir bygget er det viktig med fornuftige fartsgrenser som gir alle trafikanter trygghet i hverdagen på Hvaler, skriver ordfører Mona Vauger (Ap) og fylkespolitiker Bjørn Tore Ødegården (Ap).

Statens Vegvesen bør etter vår mening i større grad ta hensyn til, og legge til grunn kommunenes innspill i saker som har med fartsbegrensende trafikksikkerhetstiltak å gjøre, skriver Mona Vauger og Bjørn Tore Ødegården.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Mona Vauger
ordfører Hvaler kommune (Ap)
Bjørn Tore Ødegården
leder samferdselskomiteen Viken Fylkeskommune (Ap)

I en årrekke har innbyggerne på Hvaler kjempet en krevende kamp for å bedre trafikksikkerheten på fylkesveiene i kommunen. Særlig langs fylkesvei 108 er det behov for omfattende trafikksikkerhetstiltak for å sikre fremkommelighet og trygg skolevei.

Trafikksikkerhet koster, og i påvente av at samfunnet har penger nok til å bygge nok trafikksikre veier og gang/sykkelveier må vi tillate oss nødvendige hastighetsbegrensninger på utsatte veier. Det dreier seg tross alt om liv og helse. Den alternative kostnaden i form usikkerhet, og i verste fall flere ulykker og tap av liv, er verdt å forebygge gjennom fartsreduserende tiltak.

Les også: – Sånn det er nå, så tør man ikke å bevege seg langs den veien

Statens Vegvesen bør etter vår mening i større grad ta hensyn til, og legge til grunn kommunenes innspill i saker som har med fartsbegrensende trafikksikkerhetstiltak å gjøre. Det er tross alt kommunene som har den største og beste lokalkunnskapen om hvordan trafikkbildet oppleves i hverdagen. Og nettopp hvordan trafikkbildet oppleves, av de som er i trafikken kan i mange sammenhenger være vel så viktig som statistikk og kald sannsynlighetsberegning.

Det er spesielt viktig med trafikksikkerhetstiltak og nedsatt fartsgrense ved Hvalers nye skole som bygges på Asmaløy.

Vi vil stå på for mer gang- og sykkelvei på Hvaler, og frem til disse blir bygget er det viktig med fornuftige fartsgrenser som gir alle trafikanter trygghet i hverdagen på Hvaler.

Les også: Hvaler får sin egen «Atlanterhavsvei» (+)

Mer fra: Debatt