Debatt

LO for alle

Ulf Tolfsen kommer med stygge beskyldinger mot kommunalt ansatte, påstår at offentlig sektor er overbemannet med 30 prosent og hevder at LO henger igjen i gammelt tankegods fra 50-tallet, alt uten at han kommer med en eneste referanse!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Marius Bjørndalen

Stolt tillitsvalgt i LO

Jeg leser Ulf Tolfsen sitt innlegg i Demokraten hvor han beskylder LO for å bedrive furting, mangle objektivitet og ha det meste av skylden for usaklig diskusjon med NHO. Innlegget sparker i mange retninger og det er vanskelig å forstå hvor skribenten vil, men hovedpoenget ser ut til å være at «fakta må på bordet».

Det blir for meg derfor overraskende når Tolfsen i samme innlegg kommer med en rekke stygge beskyldinger mot kommunalt ansatte, påstår at offentlig sektor er overbemannet med 30 prosent og hevder at LO henger igjen i gammelt tankegods fra 50-tallet, alt uten at han kommer med en eneste referanse!

Videre fremstiller han det som om at LO kun står på de offentliges side og han prøver å gi de ansatte i privat sektor en offerrolle med LO som den store stygge ulven. Hadde han sjekket fakta ville han visst at LO organiserer over 950 000 medlemmer, hvor en stor andel tilhører privat sektor. Meg bekjent jobber få andre så hardt for ansatte i privat sektor under den pågående corona-krisen, dette i tett samarbeid med NHO.

Et eksempel på samarbeidet fremkommer i denne kronikken skrevet av regiondirektør for NHO Viken-Oslo Nina Solli og distriktssekretær i LO Ulf Lervik, hvor de skriver; «En konkurs kan ødelegge livsverket til en bedriftseier, og det kan sette de ansatte i en håpløs økonomisk situasjon. Dette må vi sammen gjøre alt for å forhindre. Derfor har LO og NHO også vært samstemte i at myndighetene må lette byrden for bedriftene, blant annet ved å forkorte arbeidsgiverperioden ved permitteringer, samtidig som den økonomiske byrden av dette ikke legges på arbeidstakerne.»

Jeg kan trøste Tolfsen med at om det er noen som har sett det han omtaler som «støyten i privat sektor» så er det nettopp LO med alle sine forbund, senest nå i helgen er det en sak om tillitsvalgte fra LO-forbundet Handel og Kontor som krever at butikkansatte skal få yrkesskadeerstatning om de smittes av Covid-19 på jobb. Det bør heller ikke være tvil om at LO har presset frem mer sosiale ordninger for de som rammes hardt av krisen og stått på barrikadene for ordninger som øker sysselsettingen, dette hovedsakelig for å hjelpe privat sektor.

Som tillitsvalgt i LO's største forbund Fagforbundet vil jeg forsikre Tolfsen og alle andre om at LO så absolutt også står på siden til de ansatte i privat næringsliv. Men LO vil aldri akseptere at private næringsinteresser profiterer på å bedrive sosial dumping i servicenæringene, velferdstjenestene eller industrien, vi mener at velferdstjenester som hovedregel skal drives i offentlig eller ideell regi og at ikke de ansattes lønn og pensjon skal salderes for å havne som overskudd i skatteparadis. Vi står for denne politikken fordi vi mener det gagner de ansatte i alle sektorer og sikrer velferdsstaten vi alle nyter godt av.

Om jeg skal tippe vil nettopp viktigheten av en sterk velferdsstat og et godt trepartssamarbeid stå igjen som ubestridelige fakta når Norges håndtering av krisen er evaluert.

PS! Du leser nå en artikkel tilgjengelig for alle. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.