Debatt

«Ja til et kommunalt mobbeombud»

At man skal forholde seg til ett mobbeombud i gigantfylket Viken, syntes jeg er feil, skriver Bianca Skoglie (Frp).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bianca Skoglie
Fast medlem av oppvekstutvalget / bystyremedlem, Fredrikstad Frp

I Oppvekstutvalgets møte 16. juni 2020 fremmet jeg forslag om å innføre et kommunalt mobbeombud. Utvalgsleders innstilling til saken var at det ikke var hensiktsmessig med et kommunalt mobbeombud, noe som ble vedtatt. Begrunnelsen var at kommunen allerede benytter seg av et av de seks mobbeombudene til Viken Fylkeskommune, som har Fredrikstad som et av ansvarsområdene.

Det er 3 argumenter som blir lagt frem mot et kommunalt mobbeombud. Det første handler om økonomi. Det andre handler om frykt for at foreldre skal la seg forvirre av hvem av det kommunale og regionale mobbeombudet de skal forholde seg til. Det tredje argumentet dreier seg om hvorvidt et kommunalt mobbeombud skal klare å fremstå upartisk i sakene som behandles.

Alle disse argumentene er for meg bortforklaringer på et tiltak som vil være med i kampen for å nå Fredrikstad kommunes null-visjon for mobbing. Jeg mener at alle tiltak som kan forebygge mobbing er verdt hver eneste krone. Videre så kan jeg se at andre kommuner som har egne mobbeombud har positive erfaringer. Det er de regionale mobbeombudene som føler at det er forvirring blant elever og foresatte. Dette kan veldig enkelt løses ved å styrke kommunikasjon og informasjon om hvor man skal henvende seg. Det siste punktet stiller jeg meg uforstående til. De kommunene som allerede har egne mobbeombud, klarer fint å sikre at alle parter blir ivaretatt, og ombudet blir organisert på en uavhenging og upartisk måte. Jeg ser ingen grunn til at Fredrikstad kommune ikke skal klare det samme.

Debatt: «La oss snakke hverdagsrasisme. Nå!»

Man går 10 år på barne- og ungdomsskole i kommunen. At man skal forholde seg til ett mobbeombud i gigantfylket Viken, syntes jeg er feil. Dette handler om nærhet til folket. Jeg er stolt av at FrP i regjering var med på å innføre nasjonalt mobbeombud i alle fylker. Det er ingen hemmelighet at FrP også ønsker et mobbeombud i alle landets kommuner. Vi vet at mobbing forekommer i Fredrikstad-skolene. Derfor syntes jeg det er synd at flertallet sier nei til et viktig tiltak som kunne vært med på å bekjempe mobbing.