Debatt

«Samtaler rundt samme bord»

Ingen vitenskap er så eksakt som etterpåklokskapen, men vi tror at ved å nå ha utsatt saken, slik bystyret bestemte torsdag, får vi en gyllen mulighet til å lære av feilene som er begått.

Furutun selges
Kløverbadet
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Helga Aakre, konstituert gruppeleder. Silje Louise Waters, gruppeleder (i permisjon). Fredrikstad SV

Hva skal man gjøre når man som politiker opplever at ulike parter i en sak har diametralt ulike oppfatninger om saken? Hvordan kan vi sikre en at vi tar gode beslutninger når anbefalingene spriker?

I saken om Furutun er det nettopp dette som har vært tilfellet. På den ene siden mener kommunens fagfolk og fagorganisasjonene, i tillegg til enkelte pårørende, at den skisserte løsningen om å samlokalisere tjenestene til funksjonshemmede er den beste løsningen. På den andre siden mener brukerorganisasjoner og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne at det ikke er en god løsning.

Så her står vi midt i beslutningstakningen. Vi skal ivareta det enkelte menneske og samtidig ivareta kommunen som helhet.

Når vi ser på prosessen knyttet til Furutun opplever vi at den har ført til polarisering og strid, noe som kunne vært unngått hadde man hatt en god og bred medvirkning fra start av. Nå foregår all kommunikasjon om saken i lokalavisene, i sosiale medier og gjennom brukerorganisasjonenes nettsider. Det har ført til misforståelser og konklusjoner som har ført til negative karakteristikker av ansatte og politikere i kommunen.

Ingen vitenskap er så eksakt som etterpåklokskapen, men vi tror at ved å nå ha utsatt saken, slik bystyret bestemte torsdag, får vi en gyllen mulighet til å lære av feilene som er begått.

Meninger: «Det er ikke nok å mene at Furutun blir et fint sted for noen i 2020»

Alle parter må samles rundt samme bord og ha gode og konstruktive dialoger om saken. Vi tror at en god idé kan være såkalte oppgaveutvalg, etter Gentofte-modellen. Et oppgaveutvalg er et sammensatt utvalg som skal bestå av representanter fra brukerorganisasjonene, fagforeningene, kommunen og politikere, og som sammen skal jobbe frem en god løsning som ivaretar brukerinteressene, ansatte og fagligheten, og som passer inn i de økonomiske forutsetningene kommunen har. Alle skal ha mulighet til å medvirke, for det gir beviselig bedre resultater. Man får et bredere perspektiv.

En ting er hvert fall sikkert: Vi må ta faktabaserte beslutninger som ikke er blitt forkludret av store bokstaver og misoppfatninger. Vi har alle samme mål, nemlig å skape de beste tjenestene for innbyggerne våre. Det skal ingen betvile.

Vi håper at utsettelsen av saken nå fører til at vi får en prosess som alle er fornøyde med.

Les også: – Dette har jeg gledet meg til lenge … og konsert med Alexander a gitt (+)