Debatt

«Vi må bygge ny brannstasjon i Fredrikstad – for framtiden»

Jeg mener det nå er riktig å flytte Fredrikstad Brann og redningskorps ut av dagens lokaler og bygge ny brannstasjon et annet sted i byen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Elin Tvete (Sp)
Leder Teknisk utvalg 

«Brannstasjon», et landemerke, et begrep og en nyttig referanse i veibeskrivelser. Dagens brannstasjon ble tatt i bruk i 1961 og har de siste 60 årene vært et symbol på trygghet for Fredrikstads befolkning. Det er imponerende at det på slutten av 50-tallet ble planlagt og bygget en brannstasjon som har fungert og ivaretatt behovene til Brann og redning i hele 60 år.

Flere ansatte, andre krav til helse, miljø og sikkerhet og en voksende befolkning stiller nye krav til vår brannstasjon. Vi har vokst oss ut av dagen lokaler. Midt på 90-tallet måtte feierne flytte ut av brannstasjonen grunnet plassmangel. Brannstasjon har vært gjennom flere oppgraderinger, påbygging og tilbygg opp gjennom årene, nå må vi på nytt ta stilling til behov for økt areal. Dagens stasjon har ikke godkjente fasiliteter for skitten og ren sone, dette må løses på kort sikt og ivaretas uansett endelig løsning for brannstasjon.

Debatt: «Fredrikstad bryter rettighetene til funksjonshemmede barn»

Jeg mener det nå er riktig å flytte Fredrikstad Brann og redningskorps ut av dagens lokaler og bygge ny brannstasjon et annet sted i byen. Da kan vi igjen samle beredskapsavdelingen (brannvesenet), forebyggende enhet og feierne på ett sted, slik det var frem til midt på 90-tallet. Hvor stasjonen skal ligge vites ikke, men basert på forutsetningen om at det skal være en brannstasjon i Fredrikstad, samt kravet til responstid er mulighetsrommet begrenset til Øra/Gamlebyen, Lisleby, Ørebekk, FMV, Cicignon og Sentrum/Grønli.

Dagens brannstasjon vil fortsatt være et landemerke i Fredrikstad, men med nytt innhold og nye «beboere». Hva fremtidig bruk vil bli kan kun fantaseres om på nåværende tidspunkt. Kanskje kulturlivet kan flytte inn og gi nytt liv i de mange kriker og kroker? Fylle bygget med kunst, kultur og aktivitet?

Les også: Rekordøkning i salget av norskproduserte isolasjonsbårer (+)

Meninger: «Flytt brannstasjonen og lekeplassen i Kirkeparken»

Mer fra: Debatt