Debatt

«Gudebergjordet – her blir det pottit og andre godsaker»

Det er naturlig at kommunen nå avsetter et mindre areal, for eksempel 25 daa til parseller som byens befolkning kan leie av kommunen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fredrikstad Senterparti: Elin Tvete, Hans Ek, Lise Thorsø Mohr og Hans Ingvald Røed.

I slutten av august 2019 – før kommunevalget, lanserte Fredrikstad Senterparti noe som vi synes var en god ide. Ikke visste vi den gang hvor fremtidsrettet og aktuelt dette skulle bli. Vi har fått vår hverdag snudd opp ned i løpet av noen få uker. Vår matproduksjon er truet, import av korn, frukt og bær er truet og vi må i større grad tenke over vår egen sjølberging.

I mellomtiden har det heldigvis skjedd mye med Gudebergjordet. To tredjedeler av det 320 daa store jordet er ført tilbake til planstatus LNF (landbruk, natur og friluftsliv). Hele arealet eies av Fredrikstad kommune som leier bort jorda til en lokal bonde.

Meninger: «Er det like stas å snakke om fortetting nå?»

I løpet av inneværende år skal samtlige leiekontrakter reforhandles. Det er derfor naturlig at kommunen nå avsetter et mindre areal, for eksempel 25 daa til parseller som byens befolkning kan leie av kommunen.

Dette må selvfølgelig administreres på en god måte fra kommunens side. Det krever ressurser, men vi er sikre på at dette kan la seg gjennomføre.

Vi synes dette er spennende tanker i en tid hvor vi må tenke nytt. Vi håper dette kan la seg realisere allerede i 2021. Tenk å høste sine egne grønnsaker på «Byens Marker». Slik det alltid ble gjort.

Fikk du med deg Alexanders planer for 17. mai? 
Skal rulle med sin gamle London-taxi, fremst i veteranbil-kortesjen (+)

Mer fra: Debatt