Debatt

«Som leder for krisearbeidet i Fredrikstad kjenner jeg meg ikke igjen i en vente-og-se-holdning»

Dersom det blir behov for ytterligere kapasitet for døgnplasser, vil kommunen ta i bruk arealer på Emil Mørchs Minne på Torp, skriver Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør Fredrikstad kommune.

Nina Grønvold
Nina Tangnæs Grønvold Nina Grønvold
Nina Tangnæs Grønvold
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nina Tangnæs Grønvold
kommunedirektør, Fredrikstad kommune

I leserinnlegget «Skremt av Fredrikstad kommunes beredskap» den 6. april skriver Marianne Kristiansen at Pensjonistpartiet ikke er fornøyd med planleggingen av mottak for koronasyke.

Som kommunedirektør og øverste leder for krisearbeidet kjenner jeg meg ikke igjen i beskrivelsen av en angivelig vente-og-se-holdning. Helt siden slutten av januar har helsetjenestene i Fredrikstad kommune forberedt seg på å møte koronapandemien.

Torsdag 12. mars – samme dag som landet ble stengt ned – satte vi kriseledelse i Fredrikstad kommune. Siden har kriseledelsen og helsepersonell jobbet nærmest døgnet rundt med å forberede oss og få på plass gode løsninger for å møte det som kommer.

Marianne Kristiansen, Pensjonistpartiet Fredrikstad: 
«Skremt av Fredrikstad kommunes beredskap»

De siste ukene har Fredrikstad kommune rullet ut en rekke nye og endrede tjenester, for å ivareta koronaberedskapen. Først ute var legevakten, med en egen koronatelefon. Så etablerte vi i et eget koronasenter og luftveismottak i legevaktens gamle lokaler, som gjør oss godt rustet til å håndtere testing og oppfølging av innbyggere med luftveissymptomer.

Det nyeste tiltaket nå er etablering av koronateam i Etat hjemmesykepleie, som skal jobbe med smittede som kommer hjem fra sykehuset.

Den største utfordringen ved rigging av døgnplasser er å få på plass nok autorisert helsepersonell, samt å tilpasse driften til behov som endrer seg fortløpende. Det å etablere ny drift i bygg som ikke er i bruk, som ikke har bemanning og som kanskje heller ikke er godt egnet, vil ofte være en krevende vei å gå. Maksimal utnyttelse av kapasiteten i de avdelinger som allerede er i drift vurderes derfor å være mest effektivt og hensiktsmessig.

På Helsehuset er det etablert en egen avdeling for pasienter som kommer fra sykehuset eller legevakten med koronasmitte. I oppstarten har avdelingen seks døgnplasser, som kan utvides til inntil 20. Avdelingen har egen inngang for koronasmittede pasienter.

Smittede beboere på langtidsplass i sykehjem skal få behandling og oppfølging i det sykehjemmet hvor de bor.

Les også: Krisen krever smidighet i det lokale helsevesenet (Demokraten+)

Dersom mange pasienter trenger korttidsplass i tiden som kommer, kan noen pasienter måtte dele rom en periode. Ved å etablere dobbeltrom, kan vi øke kapasiteten vår til totalt 133 ekstra senger. De pasienter som får dobbeltrom, vil bli informert via brev.

Dersom det blir behov for ytterligere kapasitet for døgnplasser, vil kommunen ta i bruk arealer på Emil Mørchs Minne på Torp, slik Marianne Kristiansen foreslo i en interpellasjon til helse- og velferdsutvalget.

Kommunens helsepersonell er fra før av vant med å håndtere smitte i ulike varianter. De er derfor godt rustet til å håndtere også koronasmitte. Per i dag er det fremdeles ingen innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen som har fått påvist koronasmitte.

Mer fra: Debatt