Debatt

«Nei til legitimering av okkupasjon og apartheid»

Palestinakomiteen i Østfold oppfordrer Fredrikstad kommune, og øvrige kommuner i Viken, til å vedta en innkjøpspolitikk som unngår innkjøp av varer og tjenester fra bedrifter som opererer på israelsk-okkuperte områder i Palestina, skriver Knut-Jarl Rødje.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Knut-Jarl Rødje
Palestinakomiteen Østfold

Trumps såkalte «århundrets avtale» belønner Israels mer enn 50 år lange okkupasjon, kolonialisme og apartheid i Palestina, ved å legitimere de langvarige og systematiske brudd på folkeretten og Genève-konvensjonen. USA mener nå at Israels okkupasjon ikke lenger er ulovlig, og gir samtidig grønt lys for endelig annektering av hele Palestinas kornkammer, Jordandalen, og store deler av de øvrige okkuperte områdene. Tidligere har de godkjent Israels annektering av Jerusalem og Golanhøydene.

Planen som USA og Israels regjering ensidig har klekket ut, vil i praksis slette Palestina fra kartet, og formalisere Israels apartheidpolitikk. Den vil fordrive et stort antall mennesker fra sine hjem, jordbruksområder og landsbyer. Det som etter planen skal framstå som en palestinsk stat, vil bestå av små, adskilte områder, avskåret ved israelske veier og arealer, fullstendig underlagt israelsk kontroll. Palestina vil ikke tillates å ha et eget forsvar.

I bytte for store og viktige deler av sine landområder, sin bevegelsesfrihet og selvstendighet, tilbys palestinerne noen ørkenområder. I tillegg er det gitt løfte om pengestøtte til økonomisk utvikling. Denne pengestøtten er imidlertid ubetydelig, sett i forhold til de enorme økonomiske tapene det palestinske folket har lidd etter mer enn 50 år med okkupasjon.

Palestinakomiteen i Norge har boikott av staten Israel som en prioritert oppgave fordi boikott er et ønske fra palestinerne selv. «Et internasjonalt press fungerte mot apartheidregimet i Sør-Afrika. Det vil også fungere mot Israel», er komiteens mening.

Les også: Tar Palestina til elevene (Demokraten+)

BDS (Boikott, de-investering og sanksjoner overfor Israel) er nå en global, ikke-voldelig bevegelse bestående av ulike forbund, akademiske foreninger, kirker og grasrotbevegelser over hele verden. BDS er en strategi som gjør det mulig for samvittighetsfulle borgere å bidra i den palestinske kampen for rettferdighet, en kamp som fortsetter inntil Israel respekterer folkeretten og palestineres rettigheter.

Leserbrev: «Fy skam, Kiwi» 

I Norge har kommunene Tromsø, Trondheim, Hamar, Lillehammer, Vaksdal og Rælingen vedtatt å avstå fra innkjøp av israelske varer fra okkuperte områder. Innlandet fylkeskommune har gjort tilsvarende vedtak.

Palestinakomiteen i Østfold oppfordrer Fredrikstad kommune, og øvrige kommuner i Viken, til å vedta en innkjøpspolitikk som unngår innkjøp av varer og tjenester fra bedrifter som opererer på israelsk-okkuperte områder i Palestina.

Det å handle med bedrifter som opererer i okkuperte områder er i praksis å legitimere okkupasjonen. Ingen folkevalgte i et fritt demokratisk land kan være bekjent av å legitimere ufrihet og undertrykking av et helt folk.

Mer fra: Debatt