Debatt

«Rødt Fredrikstad: Usosial husleieøkning fra kommunen»

De som gjerne trenger kommunale boliger har stort sett ikke mulighet til å betale det markedet forlanger. Derfor mener vi det er helt feil å kreve tilnærmet markedspris for kommunale boliger, skriver Hannah Berg.

Hannah Berg, gruppeleder Rødt Fredrikstad
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hannah Berg
gruppeleder Rødt Fredrikstad

Politikerne sa stopp da husleia økte med 3.700 kroner for kommunale boliger i 2018. Det er helt på sin plass at vi sier stopp til økning på 3.000 i 2019/2020.

Fredriksstad Blad skrev i forrige uke om Arvid Markeng som hadde fått økt husleia fra november til desember 2019 med 3.032 kroner. Han og naboen forteller også om en bekjent som har fått leia økt med 2.800 kroner. Dette fordi at leia skal opp til «gjengs nivå».

Gjengs leie er den mest vanlige prisingen på kommunale boliger. Vi vet ikke om det er samsvar mellom prisen kommunene tar og standarden i kommunene, selv om flere undersøkelser understreker at kvaliteten på kommunale boliger i dag jevnt over er bedre enn tidligere. Men så lenge kommunene følger markedspris eller gjengs leie så kan vi trygt si at myten om billige kommunale boliger ikke lengre gjelder.

Meninger: «Boligpolitikk er satt på dagsorden»

I rapporten «gjennomstrømming vs bostabilitet? Kommunal praksis og virkninger for barnefamilier i kommunale boliger» kom det fram at enkelte mener at noen kommunale boliger i casekommunene (Fredrikstad var ikke blant disse) ligger over markedspris: «Prisene på kommunale boliger er høye – ofte høyere enn privat, så eneste grunnen til å ta kommunal bolig er at det er enklere å komme inn. Et spørsmål som har dukket opp i den forbindelse er om tilstand på boligene er i samsvar med prisen».

Rødt gikk til valg på å bli kvitt gjengs leie. De som gjerne trenger kommunale boliger har stort sett ikke mulighet til å betale det markedet forlanger. Derfor mener vi det er helt feil å kreve tilnærmet markedspris for kommunale boliger.

I vedtatt handlingsplan og budsjett har samarbeidspartiene AP, SV, SP, MDG, Rødt og Bymiljølista sendt følgende verbalforslag til kommunedirektøren:

«Kommunedirektøren bes om å utrede alternativer til gjengs leie for kommunale utleieboliger. Tidligere fikk husleieregulering i hovedsak minimal betydning for leietakere fordi økte utgifter ble kompensert av økt bostøtte for inntektssvake grupper. Bostøtteordningen er svekket og kommunens politikk har fått økt betydning for våre leietakere».

Vi håper dette fører til at vi kan avvikle gjengs leie og få på plass en leiepolitikk med en tydeligere sosial profil.

Innen vi får en sak tilbake fra administrasjonen så mener Rødt at bystyret igjen må komme på banen med tiltak som sikrer at de som har fått leia økt ikke får så dårlig økonomi på grunn av situasjonen at det går ut over både livskvalitet og muligheten til å dekke grunnleggende behov.

Meninger: «Mangelfull tilstandsrapport for sosial boligbygging i Fredrikstad»