Debatt

«Ta vare på denne perlen av et bibliotekbygg fremfor å forlate og bygge nytt»

Vi forstår at det må endringer til for å få biblioteket til å møte dagens krav. Det gjelder imidlertid også enhver annen funksjon man ønsker å erstatte bibliotekdriften med, skriver 52 arkitekter med tilknytning til Fredrikstad i denne kronikken.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

De siste ukene har det pågått en debatt om det gamle, fine biblioteket vårt på Cicignon. Det er foreslått at det skal forlates og at det bygges et nytt moderne bibliotek et annet sted i byen. En utredning er på trappene og ventes ferdig om et år.

Fredrikstad bibliotek ble mulig gjennom en innsamlingsaksjon blant byens innbyggere og næringsliv. Da arkitektene August Nielsen og Harald Sund vant arkitektkonkurransen med sitt forslag «Der Glommen gjør en sving» i 1921, var det i konkurranse med over 70 andre som ville tegne vårt folkebibliotek. I 1992 ble Fredrikstad bibliotek fredet etter lov om kulturminner. Vedtaket ble begrunnet ut fra en arkitektonisk og kulturhistorisk verdi og omfatter bygningens eksteriør, deler av interiøret og parken rundt. Verdt å merke seg er kanskje at fredningen peker på den kulturhistoriske verdien i bygget i form av selve funksjonen, altså bibliotek. Å få lov til å bruke dette huset til noe annet kan by på utfordringer.

Å ønske seg noe nytt og moderne er ikke særegent for Fredrikstad. I Oslo har man de senere årene flyttet store kulturinstitusjoner som Deichmanske bibliotek, Munchmuseet og Nasjonalmuseet til nye bygninger ved sjøen. De gamle byggene står forlatte og tomme, uten nytt innhold. Det snakkes ikke så høyt om det, men byggebransjen står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Med det som bakteppe er det vårt samfunnsansvar som arkitekter å oppfordre eiere av bygninger til å ta vare på dem fremfor å forkaste og bygge nytt. Dersom vi skal få til et bedre miljøregnskap enn vi har i dag, er det helt nødvendig å endre tankesett. Fremtidens bygg er allerede bygget! For 100 år siden ble bygningene laget for å vare, det blir de ikke i dag. Et nytt, moderne bibliotek vil neppe få den samme gjennomgående høye kvaliteten på materialer og detaljering som biblioteket vi allerede har.

Det finnes flere måter å løse dette på, og mange gode eksempler på at man kan transformere og bygge om for å beholde funksjoner der de er. Vi forstår at det må endringer til for å få biblioteket til å møte dagens krav. Universell utforming er viktig, og biblioteket skal selvsagt være tilgjengelig for alle. Det gjelder imidlertid også enhver annen funksjon man ønsker å erstatte bibliotekdriften med; kunstgalleri, museum eller annet. En ombygging og tilpasning for å forenkle atkomst og intern kommunikasjon vil uansett bli nødvendig.

Les også: – Hvis de ikke fører logg, hvordan kan de da påstå at heisen er stabil? (Demokraten+)

Biblioteket må oppleves relevant og aktuelt, og det er løsbart! Hvis alle gode krefter drar i samme retning kan dette bli helt unikt - et bibliotek med særpreg og kvalitet. Det vil helt sikkert utfordre vernemyndighetene, men det bør være i deres interesse å beholde biblioteket nettopp som bibliotek. De fleste kjenner til utvidelsen og ombyggingen av Kunstmuseet Louvre i Paris, eller British Museum i London. To glimrende eksempler på at noe nytt kan tilføre en ytterligere kvalitet til det gamle, og gjøre det mer interessant.

Her hjemme har vi faktisk et veldig nært eksempel. Biblioteket i Sarpsborg, et flott funksjonalistisk bygg tegnet av Ove Bang, sto også i fare for å bli forkastet til fordel for et nytt for få år siden. Men sarpingene fant en løsning: Det gamle biblioteket blir beholdt, men skal få nytt tilbygg og nødvendige endringer for å møte dagens behov.

Les også: Hyller byens unike konsertsal (Demokraten+)

Elva er livsnerven i byen vår, og nettopp der Glommen gjør en sving bør Fredrikstads folkebibliotek få ligge også de neste 100 årene: Midt mellom Stortorget og Gamlebyen - med Rådhus, kulturhus og Domkirke som nære naboer. I grønne omgivelser og med nytt ferjeanløp er det få bygg som ligger bedre til i Fredrikstad sentrum. I enden av kulturaksen, i en del av byen som framover vil få et oppsving med flere folk og boliger i det gamle sykehuset.

###

I grønne omgivelser og med nytt ferjeanløp er det få bygg som ligger bedre til i Fredrikstad sentrum. I enden av kulturaksen, i en del av byen som framover vil få et oppsving med flere folk og boliger i det gamle sykehuset.

Vår oppfordring til politikere, administrasjon og andre som jobber med denne utredningen er å se hva vi har, og ta vare på denne perlen av et bibliotekbygg fremfor å forlate og bygge nytt. Inviter i stedet til en ny, åpen arkitektkonkurranse som ser på en videreutvikling og forbedring av dagens bibliotek. Om vi ser en del år fremover i tid, tror vi byens befolkning vil si at det var en klok og god avgjørelse.

Christina Nygaarden (Plus)

Hans Kristian Nygaarden (Plus)

Margret Gunnarsdottir (Plus)

Alexander Mysen (Plus)

Camilla Transel (Plus)

Lars Ole Klavestad (Klavestad Kunst Kart Landskap)

Simon Øien (Mad)

Karoline Kolstad Heen (Mad)

Øyvind Johnsen (MAD)

Victoria Amundsen Jervan (BAS)

Simonett Halvorsen-Lange (BAS)

Hanne Hammerseth (BAS)

Karoline Bergdal (BAS)

Arne Bergdal (BAS)

Trine Mathea Skjeltorp (BAS)

Jörgen Andreasson (BAS)

Tone Krange Thorsen (BAS)

Kjell-Christian Krange Thorsen (BAS)

Markus Linge (SG arkitekter)

Kari Hasselgård Størdal (SG arkitekter)

Per Stenseth (SG arkitekter)

Ingrid Evenstad Dahl (SG arkitekter)

Melissa Grozdanic (SG arkitekter)

Pernille Kolstad Heen (SG arkitekter)

Britt Leni Gjelsvik (SG arkitekter)

Lene Nærland (SG arkitekter)

Alfredo Skyrud (AB arkitekter)

Gertrud Sanda (AB arkitekter)

Espen Handegård (Handegård arkitektur)

Eirik Rønning Andersen (Zero Impact Strategies)

Eva Kristine Solheim (Eva Solheim sivilarkitekt MNAL)

Tom Richard Kristiansen (sivilarkitekt Tom-Rich. Kristiansen)

Per Bjar (Bjar arkitekter)

Birger Dahl (Enerhaugen arkitektkontor)

Øyvind Løken (Arkitekturverket)

Trygve Klavenes (Klavenes arkitekt)

Martin Vaagland (Line Solgaard arkitekter)

Negar Niku Troëng (Line Solgaard arkitekter)

Fredrica Sällström (Line Solgaard arkitekter)

Line Solgaard (Line Solgaard arkitekter)

Magnus Olsen (Meter)

David Gulbrandsen(Meter)

Roger Schwenzer(Meter)

Shane Louange(Meter)

Arild Eriksen (Fragment / Juryleder Arnstein Arneberg prisen)

Anton Riadi (Link arkitektur)

Trine Strand Hale (Link arkitektur)

Zaneta Witkowska (Link arkitektur)

Kamila Kosecka (Link arkitektur)

Svein Koppen (Link arkitektur)

Thyra Knudsen (Link arkitektur)

Bettina Lindstad (Link arkitektur)

Terje Tjernås

Øivind Aarvig (klima - og miljødepartementet)

Marit Johansen (Marit Johansen sivilarkitekt )

June Haugen Welo (Ratio arkitekter)

Asbjørn Løvholen (Viken)

Meninger: 
«Fredrikstad bibliotek er vernet, og som samfunn bør vi også verne om det»
«Margrete Kvalbein (MDG) blander de tyngste historiske institusjonelle steder og bygg vi har»
«Hysj! – heisen er ustabil»
«Den lille verdensbyens nye sentrum»

Mer fra: Debatt