Debatt

«Boligpolitikk er satt på dagsorden»

Fredrikstad trenger en boligpolitikk hvor innbygger – ikke utbygger – står i sentrum. Og vi trenger dette nå, skriver Hannah Berg, gruppeleder Rødt Fredrikstad.

Hannah Berg, Rødt Fredrikstad
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hannah Berg
gruppeleder Rødt Fredrikstad

Den voldsomme boligprisveksten det siste tiåret har gjort det veldig vanskelig å få seg et sted å bo, særlig for de i etableringsfasen, lavlønnede og enslige. Norsk boligpolitikk er blant de mest markedsorienterte i Europa, og det finnes få gode alternativer til å kjøpe egen bolig til høy markedspris. De høye boligprisene er med på å øke forskjellene mellom dem som er innenfor og dem som blir stående utenfor boligmarkedet. De siste årene har prisutviklingen i boligsektoren i Fredrikstad vært blant de høyeste i landet. Selv med et godt lønnsoppgjør i KS i fjor så blir det stadig vanskeligere for folk flest å kjøpe egen bolig. Det hjelper lite med 3 prosent lønnsjustering når boligprisene går opp med 6 prosent.

Demokraten mener: «Mangelfull tilstandsrapport for sosial boligbygging i Fredrikstad»

Prinsippet om at staten har et overordnet ansvar for å legge til rette for at alle kan skaffe seg en rimelig bolig er verd å ta fram igjen. Myndighetene krav om 15 prosent egenkapital og å gå fra maksgrense på BSU på 300 000 til 600 000 (BSU og BSU+) er å starte i helt feil ende. Det blir ikke fler som kommer inn på boligmarkedet av slikt, det fører bare til enda sterkere prisvekst i et allerede presset boligmarked. Når en stor del av befolkningen trenger hjelp for å klare å kjøpe bolig så er det noe alvorlig galt med markedet.

Rødt Fredrikstad gikk til valg på å få på plass en boligpolitikk med sosial profil. Det betyr at vi ønsker å sette i gang tiltak som gjør at flere, også de med dårlig råd, skal komme seg inn på boligmarkedet. Å eie egen bolig er en viktig investering, det gir tak over hodet, stabilitet og økonomisk trygghet.

Det rødgrønne flertallet har i sin politiske plattform punktet: «Få på plass en boligpolitikk med sosial profil gjennom variert boligmasse. Utrede mulighetene for ulike tiltak som gjør det lettere for flere å komme inn på boligmarkedet, som for eksempel gjennom «leie til eie».

I Rødt ønsker vi å ta det et skritt videre. Vi mener at politikkens fokus må være at folk skal eie egen bolig, ikke legge til rette for å drive boligprisene på markedet enda mer opp. Derfor ser ikke vi det som et mål i seg selv at folk skal over i det kommersielle markedet etter noen år. På sikt må vi få til å stanse boligprisveksten, men før den tid trenger vi gode løsninger for å kunne bo billigere her og nå.

Meninger: «Ønsker Fredrikstad-samfunnet en boligpolitikk for alle?»

Mens vi venter på en nasjonal politikk som tar dette på alvor så mener Rødt Fredrikstad at kommunen skal ta en mer aktiv rolle i boligpolitikken. Kun da vil lavlønnede og unge uten rike foreldre ha en mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Det er på tide at Fredrikstad får en sosial boligpolitikk og vi lover å jobbe iherdig for at dette skjer i denne fireårsperioden.

Vi ønsker å jobbe med flere tiltak samtidig. Det må stilles strengere krav til utbyggere, sånn at vi får de boligene Fredrikstads innbyggere trenger, ikke de som gir størst overskudd. Og vi må se på hva det er som gjør det så dyrt å bo og finne ut av hvilket handlingsrom vi som politikere har for å motvirke dette, både før og etter utbygging. Dessuten skal vi jobbe for at kommunen tar en mer aktiv rolle som utbygger.

Fredrikstad trenger en boligpolitikk hvor innbygger – ikke utbygger – står i sentrum. Og vi trenger dette nå.