Debatt

«Fem millioner til kirkens SOS og frivillig arbeid til å forebygge selvmord»

– Helseministerens pengestøtte til forebygging av selvmord er en stor anerkjennelse av Kirkens SOS og av våre menigheters store frivillige, diakonale arbeid, sier frivillige.

Mennesker trenger ofte en god og omsorgsfull samtale, slik at en nedadgående prosess stoppes før det blir for mørkt, skriver Lino Lubiana.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Lino Lubiana
gruppeleder KrF Fredrikstad

Helseminister Bent Høie gir ti millioner kroner til forebygging av selvmord etter julens triste nyhet om Ari Behns bortgang. Halvparten av dette går til kirkens SOS. – Det viser hvor viktig våre frivillige organisasjoners tjenester er. En stor anerkjennelse av Kirkens SOS og av våre menigheters store frivillige, diakonale arbeid, sier diakonene Ann Christin A. Nicolaysen og Anne Marthe Olausen i Fredrikstad.

Dette gir oss mulighet til å rekruttere flere til et stadig økende behov samt til kompetansebygging hos våre frivillige for å møte de som strever med mørke tanker og psykisk helse, sier Inger Stølan Hymer, leder for Kirkens SOS i Østfold (Borg). Vi har en stor gruppe medarbeidere som gjør en betydelig innsats også i Østfold med vaktkontorer i Nedre Glomma, Askim og Nittedal, som utgjør Borg bispedømme. Kirkens SOS tilbyr noen å snakke med alle dager og hele døgnet.

Det er viktig at det finnes et sted som er åpent når alle andre holder stengt, fortsetter Inger, som taler i Glemmen kirke søndag 23. februar.Mennesker trenger ofte en god og omsorgsfull samtale, slik at en nedadgående prosess stoppes før det blir for mørkt. Vi trenger et godt organisert kommunalt tilbud med psykiatrisk sykepleier og psykolog i Fredrikstad, en god samtale med prest, diakon eller utdannet frivillig på en av våre SOS vakttelefoner, men også at vi i samfunnet bygger en kultur for å ha en «betydningsfull venn» for de tunge øyeblikkene i livet, slik at også ungdom kan ha stor glede av en definert, betydningsfull voksenperson å snakke med ved siden av gode foreldre de også kan snakke med, men ikke alltid om alt.

En frivillig fra vårt distrikt i Kirkens SOS gjennom en årrekke hadde vakt natta før nyttårsaften og forteller at det også da var mange samtaler med selvmordsnære mennesker. Hun er takknemlig for å få vite at det nå bevilges mer penger til dette arbeidet. Det oppleves som en viktig anerkjennelse av tjenesten vi gjør når staten innvilger penger og Kirkens SOS sitt telefonnummer står på tv-skjermer og andre sentrale steder. Det er svært viktig at økonomien ikke blir for stram for at dette arbeidet skal kunne drives på en god måte.

– Mye av årsaken til at jeg har vært i denne tjenesten gjennom nærmere 20 år, er at jeg opplever å ha gode kollegaer som har sett betydningen av den gode samtalen, også mellom de frivillige. Vi trenger flere medarbeidere, slik at vakter kan dekkes opp, og det er også avgjørende viktig at vi som frivillige får tilbud om kurs og veiledning, understreker den frivillige.

Les også: Kirkens SOS på Greåker er åpen for din samtale – hele døgnet!

Mer fra: Debatt