Debatt

«Nasjonalparkene er kronjuvelene i norsk natur»

Skal vi drive en god forvaltning av et område må vi vite: Hvem er de besøkende, hvilket område besøker de, hva ønsker de og hva ønsker lokalbefolkningen? Skriver Gretha Thuen.

Høyre ønsker at naturen og nasjonalparkene skal være tilgjengelig for folk flest. Ikke overalt og til enhver tid, men på tilrettelagte steder hvor den besøkende kan få en fin opplevelse, skriver Gretha Thuen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Gretha Thuen
Fylkestingsrepresentant, Viken Høyre

Nobelprisvinner Knut Hamsun uttalte i 1927 at turismen representerer et stort utviklingspotensial - «Europa kan ikke undvære det norske høifjeld. For os betegner denne trafik i fremtiden svimlænde intægter», men forfatteren så også farene.

I utlandet hører vi om «The exploding business of travel and tourism» og i Norge har Språkrådet børstet støv av overturisme og gitt det status som ett av årets nyord.

Overturisme forteller om turismens bakside – om forurensning, slitasje og om trengsel som berører både natur og lokalsamfunn. Hamsun var i denne saken svært fremsynt.

Nasjonalparkene er kronjuvelene i norsk natur! Naturen er råvaren i reiselivssammenheng og alle er tjent med å ta vare på råvaren. Forvalter vi et område som tåler mange besøkende kan det forvaltes på en annen måte enn om vi forvalter et mer sårbart område.

Høyre ønsker at naturen og nasjonalparkene skal være tilgjengelig for folk flest. Ikke overalt og til enhver tid, men på tilrettelagte steder hvor den besøkende kan få en fin opplevelse.

Kunsten er å få til utvikling på lokalsamfunnets prinsipper med omsorg både for besøkende, naturen og fastboende. Og ikke minst må vi har mer søkelys på de viktige randsonene.

Skal vi drive en god forvaltning av et område må vi vite: Hvem er de besøkende, hvilket område besøker de, hva ønsker de og hva ønsker lokalbefolkningen?

Vi må utvikle besøksstrategier og det haster å finne ut hvordan samspillet mellom det offentlige, reiselivsnæringen og andre næringer bør være.

De aktørene som forstår mekanismene best, vil kunne føre an i fremtidsrettede produktsatsninger og iverksette nødvendige og presise tiltak for å håndtere utfordringene. Og der ønsker Høyre at Viken skal være.

Meninger: «Sammen skal vi skape et bærekraftig Viken»