Debatt

«Mangelfull tilstandsrapport for sosial boligbygging i Fredrikstad»

LEDER: Når iverksettes tiltakene som gjør det lettere for flere å komme inn på boligmarkedet?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

(Denne lederartikkelen ble publisert i januar 2020)

Jeg har på denne lederplass flere ganger etterlyst sosialdemokratiske modeller for hvordan unge kan komme seg inn i Fredrikstads boligmarked. Fra det politiske miljøet er det kun Hannah Berg i Rødt Fredrikstad som har lansert konkrete tiltak, hvor krav til utbyggerne er ett av dem. Partiet Rødts mål er en boligpolitikk som gjør at flere, også de med dårlig råd, har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

Arbeiderpartiets boligpolitikk sentralt har Husbanken som det viktigste verktøyet i den statlige boligpolitikken. Lokalt i samarbeidsavtalen mellom Ap, MDG, Senterpartiet, Rødt, SV og Bymiljølista har partiene blitt enige om følgende: Få på plass en boligpolitikk med sosial profil gjennom variert boligmasse. Utrede mulighetene for ulike tiltak som gjør det lettere for flere å komme inn på boligmarkedet, som for eksempel gjennom «leie til eie».

Samarbeidspartiene har punktene under «skal lista». Men mangel på framdrift uroer tre Arbeiderparti-veteraner så sterkt at de nå etterlyser både vilje, vedtak og gjennomføring.

Regiondirektør Steinar Frølandshagen i OBOS har nylig imøtegått kritikken fra Ap-medlemmene med at boligbyggelaget har kjøpsmodellen som blir etterlyst. I Lyngen borettslag på Begby tilbys nå 2-to boliger via prosjektet «OBOS Bostart». Samlet innskudd og fellesgjeld for hver leilighet er redusert fra henholdsvis 4,2 til 3,8 millioner og fra 3,5 til 3,1 millioner kroner. Kravet til 15 prosent egenkapital følger med og fellesutgifter på over 7.500 kroner som stiger til nesten 11.000 kroner etter fem år. Med andre ord et prosjekt som er langt fra definisjonen sosial boligbygging.

OBOS har samarbeidet med andre kommuner om «Leie-til-eie konseptet». Oslo, Stavanger, Halden og Sarpsborg er i gang med å hjelpe boligsøkende unge. Fredrikstads politikere må ta grep og åpne nye veier inn i boligmarkedet. «Leie til eie» er ett av verktøyene.

Mer fra: Debatt