Debatt

«Konstruerte Fredrikstad-myter i Intercity-saken»

Kristoffer Hagen sprer uriktig informasjon, skriver Per Gunnar Øen Jensen, styreleder i Aksjon Rett Linje.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Per Gunnar Øen Jensen
styreleder i Aksjon Rett Linje

I innlegget «Fredrikstad-mytene om dobbeltsporet» 2. januar forsøker Kristoffer Hagen å avlive det han mener er myter om den planlagte Intercity-utbyggingen. Men når mytene er basert på konstruerte motsetninger, og når de påstandene han vil tilbakevise ikke engang er feilaktige, så oppnår han lite annet enn å spre uriktig informasjon.

Hagen presenterer følgende som myte 1:
«Det er svært dyrt å bygge dobbeltspor gjennom Fredrikstad.»

Dette er ingen myte i debatten. Det er et ubestridelig faktum at kostnaden for å bygge dobbeltsporet gjennom Fredrikstad etter dagens planer, vil bli formidabel. At andre løsninger også vil bli dyre, forandrer ikke dette.

Som del av forsøket på å forklare hvorfor rett linje ikke vil ha noen kostnadsfordel, forteller Hagen at dette vil føre til en ekstrakostnad på 4,2 milliarder for en bybane. Da må vi spørre: Av hvilken grunn skal kostnadene for en bybane eller et lokaltogtilbud tas med, når dette aldri har vært en del av Intercity-prosjektet? Her svikter logikken. En Intercity-løsning i rett linje forutsetter ingen bybane eller lokaltogløsning, og dermed blir det meningsløst å legge dette inn i kostnadssammenligningen.

Hagen har i tillegg hentet estimatet på 4,2 milliarder fra tidligere NSB-konsernsjef Osmund Uelands «Glommabanen». Glommabanen var et forslag om en nybygd trasé for trikk/bane mellom byene i Nedre Glomma, helt uavhengig av jernbanen. Dette er dermed ikke relevant verken for Intercity-utbyggingen eller en mulig lokaltogløsning på den gamle jernbanetraseen i Nedre Glomma.

Som myte 2 presenteres følgende:
«Et dobbeltspor gjennom Fredrikstad må gå i en stor sløyfe gjennom Sarpsborg.»

Heller ikke dette er en myte. Hagen forteller at dobbeltsporet gjennom Fredrikstad «like gjerne kan gå rett fra Fredrikstad til Halden», eller at sporet kan gå via Fredrikstad sentrum til Sarpsborg og krysse Glomma ved Alvim/Sandesund. Dette er selvfølgeligheter som jeg tror de fleste er klar over. Begge deler er også tenkelige utfall av Sarpsborgs henvendelse til Samferdselsdepartementet 28. november om utredning av nye Intercity-konsepter.

Hagens myte 3:
«EU-krav gjør en omvei om Fredrikstad urimelig.»

Nok en «myte» som ikke er en myte. Man kan gjerne argumentere med at de nasjonale kravene til IC-utbyggingen ikke opprinnelig stammer fra EU eller TEN-T, men vi vet samtidig at kravene sammenfaller i stor grad. Å ikke følge de europeiske retningslinjene, vil i praksis innebære å senke standarden for den løsningen vi bygger, og dermed også nytten.

Omveien om Fredrikstad kan dermed ende som den direkte årsaken til en substandard løsning. Siden det finnes alternativer der begrensningene er færre, og der estimater fra Bane NOR viser at kostnadene kan bli så mye som et tosifret antall milliarder lavere, er det i høyeste grad legitimt å påpeke det urimelige i dagens utbyggingsplaner.

Hagen avslutter med følgende oppfordring: «Det er kanskje på tide at man lar debatten handle om de faktiske forhold og slutte med å gjenta myter om dobbeltsporet gjennom Fredrikstad.»

Her er jeg helt enig med Hagen. Og da bør man også unngå å konstruere «myter» og motsetninger som ikke finnes.

Meninger: 
«Fredrikstad-mytene om dobbeltsporet»
«Ny jernbanepolitikk tvinger seg frem»

Mer fra: Debatt