Debatt

«Margrete Kvalbein (MDG) blander de tyngste historiske institusjonelle steder og bygg vi har»

Jeg nekter å tro at vi med dagens teknologi og smarte løsninger når det gjelder det meste, ikke skulle få til en rehabilitering og en eventuell utvidelse av vårt nåværende bibliotek, skriver Lise Thorsø Mohr.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Lise Thorsø Mohr
Bystyremedlem for Senterpartiet

Jeg har fulgt med i debatten rundt biblioteket i Fredrikstad. Det ser ut til at den kan bli «en het potet» utover vinter og vår. Det er ikke mer en rett og riktig. De fleste innbyggere i Fredrikstad – gamle som unge – har et sterkt forhold til denne institusjonen.

Jeg er blitt kjent med at det er utarbeidet en rapport om bibliotekets tilstand. Det foreligger visstnok også en ny biblioteklov som kan utløse pålegg og utgifter for kommunen. Som bystyremedlem har jeg ikke fått informasjon om denne rapporten fra kommunale organer. Jeg går ut ifra at både bystyret og allmennheten nå blir orientert om saken. Jeg er heller ikke en del av miljø- og kulturutvalget, så det er muligens derfor jeg ikke vet noe per i dag. Senterpartiet har ingen representanter der.

Jeg leste med stor interesse Anne Sofie Hygens innlegg i saken. Hun er tidligere fylkeskonservator og vet hva hun snakker om. Det gjør tydeligvis ikke Margrete Kvalbein som leder av MDG i Fredrikstad. Hvis det er mulig å trå feil i forhold til det moderne ordet lokasjon – så tar denne kaka. Her blander Kvalbein de tyngste historiske institusjonelle steder og bygg vi har, sammen på et uforståelig vis. Får Kvalbein det som hun vil, kan dette bli det største historiske feilgrepet for Fredrikstad i nyere tid.

Meninger: «Fredrikstad bibliotek er vernet, og som samfunn bør vi også verne om det»

Alle vi som er født og oppvokst i Fredrikstad er smertelig klar over gamle FMVs historie. Som byens største arbeidsplass over mange tiår, er det vel få i denne byen som ikke ser plasseringen av et industrimuseum – nettopp her! På FMV. Enten er du historieløs, eller det må finnes helt andre argumenter som er ukjente for meg. Ifølge Hygen har København, London og Paris klart å rehabilitere sine monumentale bygg. Hhv. Nasjonalmuseet i København, British Museum i London og Louvre i Paris. Hva med den lille verdensbyen Fredrikstad i dette selskapet? Vi må jo også kunne klare det!

Jeg nekter å tro at vi med dagens teknologi og smarte løsninger når det gjelder det meste, ikke skulle få til en rehabilitering og en eventuell utvidelse av vårt nåværende bibliotek – til beste for alle for fremtidige generasjoner.

Jeg har også sett at røster taler for at Fredrikstad sårt trenger et kunstgalleri. Det er jeg helt enig i. Dette kan med stort hell plasseres på Værste. Med en ny Fredrik II, vil det være svært verdifullt for den oppvoksende generasjon å ha kort vei til kunst og kultur. Det kan også benyttes i undervisningssammenheng. Her kan man også anlegge en kunstpark. En grønn lunge for de unge.

Les også: En tidsreise i bøkenes verden (Demokraten+)

Mer fra: Debatt