Debatt

«Ønsker Fredrikstad-samfunnet en boligpolitikk for alle?»

I Fredrikstad har det vært rød-grønt flertall siden 2011. Nå håper vi at boligpolitikken hvor menneskers mulighet til å skaffe seg bolig blir mer framtredende på den politiske dagsorden, skriver Tore Leif Gundersen, William Gulbransen og Leif Johannessen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tore Leif Gundersen     
William Gulbransen       
Leif Johannessen

Medlemmer av Fredrikstad Arbeiderparti

Fredrikstad-samfunnet er i en rivende utvikling, med mange store prosjekter som vil forandre byen i årene som kommer. De største er kanskje innenfor infrastruktur med utbygging av jernbane og vei. Det som ikke får så stor plass i den offentlige debatten er hva disse endringene betyr for oss som bor i dette lokalsamfunnet som vi er glade i. Hva slags lokalsamfunn ønsker vi å skape når det gjelder vitale behov alle mennesker har og hvor mulighet for arbeid og bolig kanskje er de to viktigste.

Det er mange år siden vi så sporene etter en boligpolitikk bygget på sosialdemokratiets verdier og med et grunnsyn hvor retten til bolig for alle var hovedmål. I dag er det dessverre blitt slik at vi lar markedskreftene styre boligpolitikken.

Demokraten mener: Halden og Sarpsborg er i gang – nå må «Leie før eie» etableres i Fredrikstad

Den nasjonale boligpolitikken bygd opp gjennom Husbanken som virkemiddel er borte. Lokalt opplever vi at boligdebatten mest handler om fortetting, utforming, høyder på bygg og muligheten for å kunne tilrettelegge flest mulig av byens mest attraktive arealer til boligutbygging for å tjene store penger. Det er lite debatt om en politikk hvor alle menneskers mulighet til å skaffe seg bolig er et hovedmål. Flere kommuner i Norge setter nå i gang tiltak for å gi utsatte grupper mulighet til å bli eiere av egen bolig.

Vi opplever at det er utbyggere og markedet som råder og at stadig flere opplever at inngangsbilletten for å få egen bolig blir for høy. Flere og flere må nøye seg med leiemarkedet hvor priser på 10.000 kr og oppover pr måned ikke er sjeldent. Vi er bekymret for at manglende mulighet for anskaffelse av bolig blir et av de områder som øker klasseskillet mellom mennesker. Dette vil føre til det motsatte av bystyrets målsetting om at alle skal ha en trygg og funksjonell bolig gjennom man at man får på plass en boligpolitikk med sosial profil gjennom variert boligmasse. Å få til en variert boligmasse er kanskje ikke mulig hvis det er marked alene som skal bestemme prisene.

Meninger: «Produser smarte boliger til siviliserte priser – i dag har vi en helt feilslått boligpolitikk»

Boligprisene er høye og egenkapitalkravet for å skaffe bolig gjør at mange faller utenom hvis de ikke er i den heldige situasjon at de kan få hjelp av foreldre eller andre som stiller med kapital eller som påtar seg et kausjonsansvar. Vi ser derfor at det er langt fram til at bystyrets ambisjoner om en sosial boligpolitikk blir virkelighet. Har vi reelt den politiske viljen til å gå i dialog med utbyggere, finansieringsinstitusjoner og sentrale myndigheter om hvordan man kan gjøre inngangsbilletten til boligmarkedet rimeligere? Fredrikstad kommune gjennom sin politiske godkjenning av utbyggingsområder bør ha sosial boligbygging som et av sine krav til utbyggere. Vi har forventninger til at dette skjer gjennom prosessen med behandling av Kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2022 - 2032

Flere steder i landet prøves i dag ulike modeller som:

- Innsats for leiebolig hvor leietakere får lavere leie mot å utføre enklere vedlikeholdsoppgaver
- Etableringsbolig hvor kommunen bygger og selger bolig mens man beholder en andel selv som gjør at markedsprisen blir lavere                
- Leie til eie boliger hvor husleien blir nedbetaling av boliglånet slik at kjøper/leier til slutt blir eier av boligen

Disse eksemplene på mulige tiltak og forutsetter samarbeid mellom den enkelte kjøper/leier, kommunen og utbyggere. OBOS bør etter vår oppfatning ha en stor oppgave her. Lokalt må det tas mer politisk styring gjennom å bruke de verktøyer man har til disposisjon og ikke overlate alt til markedskreftene

I Fredrikstad har det vært rødgrønt flertall og med AP som det dominerende partiet siden 2011. Dette har gitt en god utvikling med mange gode resultater for byen vår. Nå håper vi at boligpolitikken hvor menneskers mulighet til å skaffe seg bolig blir mer framtredende på den politiske dagsorden. Det må nå vises både politisk vilje til vedtak og nødvendig kraft til gjennomføring hvis vi skal lykkes. Motkreftene vil være sterke og mange men det er verdier og mulighet for alle det handler om.

Meninger: «Kun rike eller allerede godt etablerte har råd til å kjøpe nye boliger i Fredrikstad» 

Mer fra: Debatt