Debatt

«Flytt brannstasjonen og lekeplassen i Kirkeparken»

Når antallet beboere øker kraftig i Cicignon-området må det gjøres noen tiltak, skriver Sverre Skaarberg.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Sverre Skaarberg
Fredrikstad

Blir det 600 eller 900 nye leiligheter i de «gamle sykehusblokkene»? 1.400 mennesker og 700 personbiler?  800 syklister? Bør det vurderes trafikklys ved inn- og utkjøring fra gatene ved brann- og bensinstasjonen?

Fjern brannstasjonen i St. Croixs «trafikkfellekryss». Bygg en ny brannstasjon på Østsiden og en ny i Seut-området. Få på plass et opphøyd gangfelt i J.N.Jacobsens gate, her praktiseres det rallykjøring til alle døgnets tider. «Lekeplassen i Kirkeparken» bør flyttes til et tryggere sted før det skjer en alvorlig ulykke.

Les også: Eiendomsutvikler Kan Cao tente selv julestjerna på Cicignon første søndag i advent (Demokraten+)

Mer fra: Debatt