Debatt

«For nedrustning - nei til atomforbud - ikke bystyrets sak»

Vi mener at det må bli øvre myndigheters vurdering og ikke vår lokalt i Fredrikstad å vurdere uttalelser om forbud mot atomvåpen, skriver Lino Lubiana.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Lino Lubiana
KrF, Fredrikstad

Bymiljølista fremmer i neste bystyre en interpellasjonen med FNs ønske om forbud. Vi syns at saken er viktig og atomvåpen er noe verden ikke burde hatt, heller ikke våpen generelt. Det bør være en visjon og et mål, men kan vanskelig være noe annet.

KrF ønsker en uttalelse og et engasjert arbeid for en gjensidig nedrustning og en atomvåpen fri verden.

Men vi syns det er svært vanskelig å tilslutte seg en uttalelsen fra FN om et generelt forbud mot atomvåpen, fordi vi av sikkerhetsmessige grunner tenker at det er tryggere for oss alle at en forsvarsallianse som NATO, som vi er tilsluttet har en legitim rett til å ha atomvåpen. Dette i en virkelighet der det idag er lettere for land og grupper vi uroet av, skaffer seg atomvåpen. Et eksempel er Nord Korea og Iran.

Å si at det er forbudt for alle å ha atomvåpen vil være å kriminalisere de vi har tillit til og som er med på å bidra til vår trygghet. Ut fra et slikt perspektiv bør Bymiljølista faktisk trekke interpellasjonen. Et forbud kan bidra til å skade oss.

Vi er for at personer rustet med god skoleringen og gode verdier legitimt bærer våpen og også at Norge som en alliert i NATO skal være med og gi NATO allierte legitimitet til å inneha atomvåpen til avskrekking og til taktisk og nødvendig forsvar. Måtte det aldri skje.

Vi mener også at det må bli øvre myndigheters vurdering og ikke vår lokalt i Fredrikstad å vurdere uttalelser om forbud mot atomvåpen.

Vi sier nei til forbud og et sterkt ja til fred og gjensidig nedrustning av alle våpen og særlig atomvåpen.

Meninger: «Vi må unngå å bygge boliger nært inntil etablert industrivirksomhet»