Debatt

«Senterpartiet kutter i distriktsarbeidsplasser»

Kan dette stemme? Ja faktisk! Høyre heier på Senterpartiets løfter om å kutte byråkrati i Oslo, men partiet kutter jo over hele landet i sitt alternative statsbudsjett. Det kan ikke vi være med på, skriver Ingjerd Schou og Tage Pettersen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ingjerd Schou og Tage Pettersen
Stortingsrepresentanter Høyre, Østfold

Senterpartiet kutter i statlig byråkrati for over 1,7 milliarder kroner i sitt alternative budsjett. For det første går dette ut over de distriktsarbeidsplassene Senterpartiet snakker så varmt om. Dette står i skarp kontrast til det de snakket om i valgkampen om å skape vekst i hele landet.

For det andre er dette kutt som kommer i tillegg til regjeringens avbyråkratiseringsreform. Mens det er forutsigbart år for år, er Senterpartiets kutt til dels mye større og de vil være vanskelig å gjennomføre uten nedbemanning.

Hos oss i Østfold vil Senterpartiets byråkratikutt ramme Fylkesmannens kontor i Moss som må ta sin andel av et kutt på 177 millioner. Videre vil vi rammes av et kutt i domstolsadministrasjonen på om lag 17 millioner. I all hovedsak rammer det distriktene og kan bety at et par mindre domstoler legges ned rundt om i landet. Senterpartiet kutter i kriminalomsorgsdirektoratet med 23,9 millioner og for alle praktiske formål betyr det å legge ned fengselsplasser.

Praktisk sett vil det bety å legge ned ett lite fengsel i distrikts-Norge. Østfold har ett slikt. Partiet kutter også 50 millioner i Politidirektoratet. Der ligger posten til alle politidistriktene. Og store deler av den summen vil ramme Distrikts-Norge. Det er klart at det kan få konsekvenser for folk, og for annen næringsvirksomhet.

Regjeringen har jobbet systematisk med å flytte statlige arbeidsplasser ut i hele landet, og mange av dem til oss i Østfold. Senterpartiet kutter nå ute hos oss og i andre deler av landet.

Demokraten mener: «Politi, domstol og skatteoppkreving – kan alt løses fra Grålum?»

Det er viktig å redusere byråkrati og effektivisere offentlig sektor. Regjeringspartiene klarer å ha to tanker i hodet ved å både redusere med bl.a. digitalisering, og å spre makt ved å flytte ut arbeidsplasser til hele landet. Senterpartiet har ingen politikk for å redusere antall oppgaver eller digitalisere offentlig sektor, men går i stedet rett på å kutte arbeidsplasser i distriktene.

De rødgrønne flyttet ut eller nyetablerte ca. 240 arbeidsplasser utenfor Oslo i perioden 2009-2013. Under denne regjeringen har vi flyttet ut eller nyetablert 1.222 statlige arbeidsplasser. Dette er jobben til folk. Senterpartiet må kunne svare på hvorvidt de ønsker dette kuttet her lokalt i Østfold.»

Se flere debatt- og leserinnlegg på: Demokraten Debatt

Mer fra: Debatt