Debatt

«Frivillighetssentralen din kan bli lagt ned»

Frivilligsentralene er i likhet med mange andre tilbud i lokalsamfunnene ikke et lovfesta tilbud. Derfor er de mer enn mye annet utsatt for sviktende kommuneøkonomi, og må konkurrere med for eksempel både skole- og helsebudsjetter, skriver Anette Trettebergstuen.

Frivilligsentralene er i likhet med mange andre tilbud i lokalsamfunnene ikke et lovfesta tilbud. Derfor er de mer enn mye annet utsatt for sviktende kommuneøkonomi, og må konkurrere med for eksempel både skole- og helsebudsjetter, skriver Anette Trettebergstuen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Anette Trettebergstuen
Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

I behandlingen av statsbudsjettet kunne Stortinget gitt en håndsrekning til alle de som jobber med, for og i frivilligsentralene over hele landet.  Med små midler kunne regjeringspartiene vist at de lyttet til alle de som med rette er bekymra for kutt i, og nedlegging av, Frivillighetssentraler.  De kunne gitt trygghet for et tilbud som betyr så mye i hverdagen for så mange. Men regjeringspartiene svikter. De sier nei til vårt forslag om å gi Frivillighetssentralene en trygg finansiering.

Frivilligsentralene er i likhet med mange andre tilbud i lokalsamfunnene ikke et lovfesta tilbud. Derfor er de mer enn mye annet utsatt for sviktende kommuneøkonomi, og må konkurrere med for eksempel både skole- og helsebudsjetter.

Les også: Høyre svarer på kritikk og bekymringer: Mer til de frivillige – ikke mindre

Regjeringen legger nå om finansieringen av frivilligsentralene, slik at tilskuddet avhenger av antall innbyggere.  Vi vet at dette fører til en omfattende omfordeling av midler fra lokalsamfunn i distriktene til de store byene, og at mange små lokalsamfunn allerede har mindre ressurser og færre og mer utsatte tilbud til sine innbyggere. Viktige møteplasser for ulike typer samvær og meningsfylt aktivitet er satt i spill. Sjelden har vi opplevd så mange bekymringer og innspill fra alle deler av landet.

En må bare undre seg over hvorfor Regjeringen skryter av at de tidligere har lagt mye penger i og sørget for mange sentraler, når de så i neste omgang bidrar direkte til demontering og nedlegging.

Les også: – Det å ha noe å gå til og treffe andre mennesker er viktig for alle

Arbeiderpartiet vil bygge sterkere felleskap og redusere forskjellene mellom folk. Derfor står vi på frivillighetens side. Vi foreslo å sikre Frivillighetssentralene rettferdig finansiering, og å øke bevilgningen med 20 millioner kroner for å gi mer rom for aktivitet. Dessverre fikk vi ikke flertall. Høyreregjeringas politikk betyr nå at mange frivillighetssentraler rundt om i distriktene må legges ned. Distriktene og frivilligheten må nok en gang blø på grunn av høyrepolitikken.

Mer fra: Debatt