Debatt

«Eldrebølgen er konstant høyvann – men «kutt-i-kostnader-bølgen» svinger fortsatt»

LEDER: Lojale avdelingsledere kutter i tjenestetilbudet. Taperne er pleietrengende og personer med ekstra omsorgsbehov, skriver Tomm Pentz Pedersen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig  

Vi har i flere år snakket om «eldrebølgen» – som en uventet tsunami skyllende over velferdssamfunnet med eldre som lever lenger enn tidligere og et utall aldrene personer fra store etterkrigskull. Bølgen finnes ikke – status er at omsorgsbehovet vi allerede ser i dag kommer til å bli værende og økende i årene som kommer – men ingen bølge.

Hvis det tidligere har vært noen svingninger i behovet for omsorg har den bølgen lagt seg – bortsett fra i Fredrikstad kommunes budsjett for Helse- og velferdstjenester. Det er seks år siden absolutt alle varsellamper ble tent i gangene på sykehjem, hos hjemmesykepleien og i omsorgsboliger. Kutt i bruk av vikarer og ingen overtid – det må spares, spares og spares var omkvedet.

Nå er vi der igjen. Beskjeden til virksomhetsledere og avdelingsledere er ikke til å misforstå: Vi har brukt for mange penger – strup kranene.

Les også: Får kjenne skoen trykke: Skauens (MDG) mor fikk sykehjemsplass i Halden (Demokraten+)

Lojale avdelingsledere gjør det de kan for å hente inn årets overskridelser i løpet av seks uker. Men vi kan ikke forstå annet enn at det blir tiltak med en viss bismak, og at man i en slik situasjon stiller seg spørsmålene: Har vi gjort feil i våre vurderinger og bemanningsplaner? Burde vi ikke ha hentet inn vikarer i helgeturnusen? Selvfølgelig er tidligere vurderinger og planer riktige, her må vi stole på fagkompetansen. Men dessverre, i «kuttperioder» er det opplagt hvem som blir taperne – pleietrengende og personer med ekstra omsorgsbehov.

Fredrikstad kommune jobber godt med mange tiltak innen Helse- og velferdstjenestene – som blant annet heltidskultur, +Huset og ny teknologi – men den økonomiske rammen for hele sektoren har aldri vært solid nok. Det er fristende å bruke ordet underbudsjettering, hvor håpet om en økonomisk buffer fortsatt blir et luftslott.

Leder: «Sykehjem-beboerne Fredrikstad glemte»

Mer fra: Debatt