Debatt

InterCity i Østfold: En viktig bane for hele landet

Her er grunnene til at Intercity gjennom Østfold må prioriteres.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ingjerd Schou
Stortingspolitiker Østfold (H)
René Rafshol
Ordfører Råde (H)

Vi som politikere og som brenner for jernbane i Østfold ble overrasket når rapporten «Mer samferdsel for pengene» kom for noen få uker siden.

Jernbanedirektoratet kom med muligheter for å spare ved ikke å bygge Råde stasjon og Fredrikstad stasjon. I tillegg var det stilt spørsmål av bygging av dobbeltsporet til Halden.

I statsbudsjettet for 2020 sto det at Intercity Østfold har blitt vesentlig dyrere og at det derfor måtte sees på nytt.
Betyr det at Intercity på vestre linje i Østfold har sporet av eller tatt pause? Vi kommer tilbake til det.

Meninger: «Ikke sett på bremsen for Intercity i Østfold»

I flere tiår har pendlerne i Østfold hatt en svært problematisk pendlerhverdag med fulle tog, stadige forsinkelser eller avganger som blir kansellerte. Heldigvis kan vi om noen få år få en vesentlig bedre hverdag for pendlere både på østre og vestre linje. Det er satset mange milliarder på vedlikehold, nye Follotunnelen står klar i 2022, påkobling av Østre linje forbedres og at Moss stasjon står klar i 2024/25. Det gir en ny hverdag for pendlerne.

Disse investeringene vil gi kortere reisetid, mindre forsinkelser, muligheter for flere togavganger, og to etasjer tog. Dette gjør Østfold kommunene enda mer attraktiv for tilflytting, og enda en grunn til å flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Selv om det satses mange milliarder på jernbane er det viktig at det blir en god løsning for resten av Intercity gjennom Østfold. Vi har ingen problemer å forstå at det må sees på kostnadene når det blir tre ganger så dyrt som først antatt.
Nå skal det sies at prognosene for kostnadene å bygge dobbeltspor gjennom Østfold er nok lavere enn det som kunne forventes med grunnforhold. Men alle kommunene der jernbanen går er innstilt på å finne gode løsninger som sparer penger for Intercity prosjektet.

Meninger: «Vi trenger ikke lyntog – det holder med et «billig» hurtigtog på «normale» skinner»

Vi oppfatter et Østfoldsamfunn som står sammen for å få en løsning for Intercity gjennom Østfold. Der folk bor!
Partiene på stortinget – Østfoldbenken, og styringspartiene i berørte kommuner SV, Sp, FrP, KrF, Ap, V, MDG og H ønsker en god løsning.

Det er godt at NHO Viken og LO Viken også støtter oppunder saken. Også de som er for rett linje ønsker jernbane gjennom Østfold men er uenig med kommunene og stortinget om trase valg.

Det er flere grunner til at Intercity gjennom Østfold må prioriteres. Østfold er porten til Europa, prognoser sier at E6 blir overfylt innen 2025, utviklingen av kommunene står i stampe grunnet usikkerhet av trase og gjennomføringsfremdrift, og Østfold kommunene skal hjelpe Oslo å ta en del av befolknings veksten.

Norge har forpliktet seg til å nå Paris-avtalen innen 2030. Den bygger på FNs mål om ikke å øke temperaturen fra før industrialisert tid med mer enn 1,5 grad. Jernbane er en viktig brikke for å nå dette målet.

Leder: «Overraskende grunnforhold?»

Gjennom å bygge dobbeltspor gjennom Østfold, vil det bli flere avganger enn dagens. Noe som igjen gjør at enda flere vil bruke tog som sitt viktigste fremkomstmiddel både når det gjelder arbeid og i fritid. I tillegg vil vi flytte enda mer gods fra vei til bane, noe som igjen gjør at E6 kan ha god flyt i mange tiår fremover. I tillegg kan vi få flere togavganger mellom Gøteborg og Oslo enn de 3 som er i dag.

Det var viktig for oss å komme tidlig på banen når rapporten fra Jernbanedirektoratet kom. Derfor initierte Ingjerd Schou å samle Østfold-politikerne. Denne gruppen skal arbeide godt og konstruktivt for Intercity-utbygging gjennom Østfold.

Vi er klare til gjennom kommunene å komme med forslag for å redusere kostnadene. Men vi krever også fremdrift så ikke kommunene blir satt i et vakuum i mange tiår grunnet båndlegging av store områder der en mulig jernbane kan komme om noen tiår. Til beste for innbyggere og næringsliv i Østfold og hele landet.

Les også: Parti for rett toglinje fikk mange stemmer i Sarpsborg

Mer fra: Debatt