Debatt

«Reduksjon av eiendomsskatten på Hvaler»

Det er mulig å innfri kostnadsdrivende gode løfter ved å doble promillesatsen på eiendomsskatt til fire promille, det vil ikke Hvaler Frp være med på, skriver Eivind Borge.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Eivind Borge
Ordførerkandidat Hvaler Frp

I disse valgkamptider går forskjellige partier ut med gode løfter om fremtidens Hvaler. Løftene er gode, men spørsmålet er hvordan skal det gjennomføres med stramme økonomiske vilkår. Hvaler Arbeiderparti går ut med løfter om svømmehall, flere sykehjemsplasser, flere omsorgsboliger, bygging av nærmiljøanlegg osv. Alle er gode løfter selvsagt, men du som skal stemme bør spørre Arbeiderpartiet om hvordan dette skal finansieres og du bør forlange et ærlig svar.

Fra 1.Januar 2020 skal taksten på alle hus og fritidsboliger i Hvaler reduseres med 30 prosent. Det vil si at kommunens inntekter i form av eiendomsskatt også reduseres med 30 prosent og at hver enkelt eier av hus og hytte får tilsvarende reduksjon på sin eiendomsskatt. Dette vil utgjøre en reduksjon i inntekter på nærmere elleve millioner for Hvaler kommune.

MENINGER: Tiden er ikke inne til å eksperimentere med politiske løsninger på Hvaler

Hvaler Frp er svært fornøyd med en slik reduksjon, men vi vet også at det vil bli utfordrende. Derfor Hvaler Frp er svært opptatt av økonomieffektivisering. I 2017 ble det etter forslag fra Frp om bedre utnyttelse av arbeidstiden ved å innføre 37,5 timers arbeidsuke i stedet for 35 timer slik det er i dag. Arbeiderpartiet/Fagforbundet gikk sterkt imot dette og vil nok gjøre hva de kan for å oppheve dette hvis de får flertall.

Alle partier i Hvaler vet at Hvaler kommune i dag ikke utfører sine tjenester på en kostnadseffektiv måte. Dette fremkommer svært tydelig i fylkesmannens nøkkeltall, og også tydelig i rapporten fra Varde Hartmark. Det ligger et potensial i effektivisering på flere titalls millioner selv om det blir en tøff oppgave. Rådmannen er godt i gang med en slik effektivisering, selv om det ikke er alle i organisasjonen som er enig.

Den største utfordringen Hvaler kommune har i dag er å skape en kostnadseffektiv organisasjon, som skal bidra til at vi skal være en selvstendig kommune også i fremtiden. Det kan være fristende for oss alle å komme med gode kostnadskrevende løfter, men det vil være svært ødeleggende for vår økonomi i mange år fremover. Hvaler Frp hverken kan eller vil komme med mange slike løfter. Vi skal først gjøre alt vi kan for å skape en sunn økonomisk plattform som igjen gir muligheter for økte tjenester på mange områder.

Hvaler Frp tror at du som innbygger også er opptatt av at kommunen skal ha en sunn økonomi for å kunne levere gode tjenester. Derfor er svært viktig at du velger tenker grundig gjennom hvilke partier som vil bruke penger på gode løfter da det faktisk er du som bestemmer hvordan kommuneøkonomien skal være i årene som kommer.

Det finnes muligheter til å innfri kostnadsdrivende gode løfter ved å doble promillesatsen til fire promille for å kompensere for 30 prosent reduksjon i eiendomsskatten. Det er ditt valg.

Hvaler Frp vil ikke på noen måte være med på en slik økning, vi ønsker i stedet hjertelig velkommen en reduksjon i eiendomsskatten på 30 prosent. Først effektivisering av organisasjonen siden innfri gode ønsker. Det er sunn kommuneøkonomi.

LES OGSÅ:

Mer fra: Debatt