Debatt

«En sosial boligpolitikk er mulig»

Vi vil stille strengere krav til utbyggerne, vi kan ikke fortsette å bygge leiligheter i 5-6 millioners sjiktet, skriver Hannah Berg, Rødt Fredrikstad.

Den sterke prisveksten i boligmarkedet gjør at mange blir tvunget ut i leiemarkedet, skriver Hannah Berg, Rødt Fredrikstad.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hannah Berg
1.kandidat Rødt Fredrikstad 

Fredrikstad trenger å få på plass en boligpolitikk. Så langt har ikke politikerne vært tøffe nok til å stille krav til hva slags boenheter det er som bygges, særlig i sentrum. Vi kan ikke ha et boligmarked som store deler av Fredrikstads befolkning blir holdt utenfor. Dit er vi på vei nå.

Rødt Fredrikstad foreslår en boligpolitikk med en sosial profil. Det betyr at vi ønsker å sette i gang tiltak som gjør at flere, også de med dårlig råd, vil kunne komme seg inn på boligmarkedet. Å eie egen bolig er en viktig investering, det gir tak over hodet og økonomisk trygghet. Samtidig så vet vi at standarden på selveide boliger generelt er høyere enn standarden på de som leies ut. Dermed er også en sosial boligpolitikk et viktig folkehelsetiltak.

Leder: «Tilby konseptet AlmenBolig+ til unge i Fredrikstad»

Det er et kjempeproblem at vi igjen nærmer oss et samfunn hvor en større andel blir tvunget ut i leiemarkedet fordi de ikke klarer å være med på den prisveksten som har vært i boligsektoren. Boligprisvekst på 6 og 7 prosent står i sterk kontrast til lønnsvekst på 3 prosent. Derfor vil Rødt Fredrikstad jobbe aktivt med å bremse prisveksten i boligmarkedet, samt å legge til rette for et ikke-kommersielt boligmarked.

Vi vil stille strengere krav til utbyggerne, vi kan ikke fortsette å bygge leiligheter i 5-6 millioners sjiktet. Dette fører til at kun rike eller allerede godt etablerte har råd til å kjøpe nye boliger i Fredrikstad. Rødt vil også jobbe for at kommunen krever tildelingsrett på 10 prosent av nye boliger. På denne måten vil kommunen kunne regulere prisene i deler av boligmarkedet. Byrådet i Oslo har satt i gang flere prøveprosjekt for å motvirke prisutviklingen i boligmarkedet i Oslo. Rødt Fredrikstad mener tiden er moden for å prøve liknende prosjekter her.

Les også: Boligsalgene går raskest i Fredrikstad og Sarpsborg

Rødt foreslår at kommunen oppretter et ikke-kommersielt boligmarked hvor prisen på boligene ligger et godt stykke under markedsverdien. For unge i etableringsfasen er det ikke mange hundretusener som skiller på om du kommer deg inn på boligmarkedet eller ei. Disse trenger billige etableringsboliger sånn at de senere kan komme seg inn på det kommersielle markedet. Men vi mener at prosjektets fokus må være at folk skal eie egen bolig, ikke legge til rette for å drive boligprisene enda mer opp.

Det må også bygges flere kommunale leieboliger. Rødt Fredrikstad vil jobbe aktivt for å få ned antallet som står i kø for å få kommunale boliger. Vi sier nei til gjengs leie i kommunale sosiale- og omsorgsboliger. Kommunale utleieboliger skal ha god standard og prisen må ikke overstige 1/3 av inntekten til den som bor der.

Vi ser også positivt på «leie til eie» modellen. Dette er en god mulighet for de som ikke får vanlig boliglån i banken.

Rødt Fredrikstad mener kommunen må ta en mer aktiv rolle i boligpolitikken. Kun da vil de unge uten rike foreldre og lavlønnende ha en mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Det er på tide at Fredrikstad får en sosial boligpolitikk.

Fikk du med deg denne saken? Frp-politiker mener stortingsrepresentant fra SV ga ham rasist-stempel under skoledebatt

Mer fra: Debatt