Debatt

«Fortetting med kvalitet i Fredrikstad – flere bilfrie gater, grønne områder og urbant landbruk»

I De Grønne har vi det travelt. Ikke minst etter en vår med streikende barn i gatene. De rød-grønne i her i byen trenger oss for å bli best på det viktigste, skriver Margrete Kvalbein og Erik Skauen i MDG Fredrikstad.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Margrete Kvalbein
leder Fredrikstad MDG og 3. kandidat

Erik Skauen
1.kandidat og fylkestingsrepresentant MDG

Nygård er populær i Fredrikstad. Han oppleves som en tillitsvekkende ordfører, og han har mange dyktige folk på laget. Samtidig mener vi i De Grønne at Ap og Nygård blir enda bedre hvis de går i samarbeid med oss. Da blir det røde mer grønt og vi kan sammen klare den omstillingen våre barn forventer at vi ansvarsfulle politikere setter fart på. Vi skal gi klima og miljø en tydeligere stemme. Med innflytelse kan vi få til mye. Vi vil ikke klage, vi vil jobbe.

DEBATT: «Lett tilgjengelig lykkepille»

Vi skal være kommunens klare pådriver for grønne løsninger, for eksempel vil vi:

– Ha flere bilfrie gater i byen, flere grønne områder og utvikling av urbant landbruk. Med andre ord: Fortetting med kvalitet!

– Etablere sammenhengende sykkelveier og prioritere vintervedlikehold. Bruke bompenger til mer buss og billigere buss.

– Sørge for bedre og rimeligere boforhold til de mest utsatte i samfunnet.

– Bidra til utvidelser av utlånsordninger av friluftslivsutstyr mm.

– Gi alle skoler tilgang på skolehager slik at elevene får et grønt og levende klasserom.

– Jobbe for at vi unngår en gigantisk mudring av Glomma - noe som kan resultere til mer fiskedød, begrensede bademuligheter og forringet båt og friluftslivopplevelser. Vi ønsker å spille på lag og få på plass en vedlikeholdsmudring av farleden.

– Være garantisten for at ikke naturområder benyttes til andre formål enn til å være akkurat natur. Vi vil også ha flere tiltak for å øke naturmangfoldet: Grave opp dammer, etablere blomsterenger, utsette kantslått og la noe gammelskog få muligheten til å bli gammel og biologisk rik.

– Jobbe konkret og systematisk med marin forsøpling, rydde skjærgården for teiner, fiskeredskap og redusere utfordringene med mikroplast.

– Kommunen har også flere arbeidsområder som vi ser fram til å arbeide godt med ut fra vårt perspektiv, men i disse sakene har vi et særlig engasjement. Selv om MDG er blokkuavhengige og dermed verken borgerlige eller sosialistiske, ser det nå ut til at de beste grunnlaget for samarbeid ligger på rød-grønn side.

DEBATT: «Kråkerøy ungdomsskole viser vei – med skolehage på timeplanen»

Kjære leser: Ønsker du et reelt grønt skifte, må vi brette opp ermene, jobbe konkret og tørre å ta omstillingen på alvor. Et sterkt Miljøpartiet De Grønne med Nygård som ordfører kan være en meget god oppskrift til å få til akkurat det. Håper du har tillit til oss. Og gir oss din stemme. Naturen har ikke tid til at vi nøler nå.

KRONIKK: Vi kan holde oss for nesa og stemme Sp