Debatt

«Udemokratiske Viken»

Jeg har til gode å høre et godt argument for Viken, skriver Silje Louise Waters.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Silje Louise Waters
2. kandidat, Fredrikstad SV

Tor Prøitz i Høyre skriver i et leserinnlegg delt på egne sider at det er demokratisk at flertallet av Stortingets 169 folkevalgte representanter har bestemt at Viken fylkeskommune skal etableres som en del av en regionreform. «Følges ikke dette, blir det et alvorlig brudd på demokratiets spilleregler og vil kunne få svært alvorlige konsekvenser.» skriver han videre.

DEBATT: Stem NEI til Viken

Dette er i beste fall en sannhet med modifikasjoner. Viken ble i utgangspunktet stemt ned av tre fylkesting i forkant av stortingets behandling. Stortingets avgjørelse er med andre ord en regelrett overprøving av de demokratiske prosessene på regionalt politisk nivå. Demokratiets spilleregler er ikke bare brutt, de er tråkket på.

Viken vil være en bombastisk konstellasjon av et administrasjonstungt styre med altfor mange mellomledere, altfor lange avstander og alt for stort geografisk område til at vi på lokalt nivå kan forholde oss til det. Fra et kostnandsperspektiv er det håpløst. Fra et miljøperspektiv er det håpløst. Fra et kvinne- og familieperspektiv er det håpløst. Viken vil potensielt ekskludere voksne i småbarnsfamilier fra å delta i politikken eller ha jobber i Viken-administrasjonen fordi de lange reiseveiene ikke er forenelig med familieliv, barnehagehenting og fritidsaktiviteter. Og hvor mange ekstra og unødvendige bilturer vil ikke denne regionen føre til? Ovenpå det kommer kostnadene for sammenslåingen. Nytt fylkeshus? «Bare» to-tre milliarder kroner. En liten andel av prisen vi betaler for å rykke identiteten vår, stemmevekten vår og demokratiet vårt opp med rota!

Jeg har til gode å høre et godt argument for Viken. Kan noen gi meg ett?

Les også disse debattinnleggene: 

Mer fra: Debatt