De 13 fremste politikerne valgt

Uten innvendinger fra bystyresalen ble både ordføreren, varaordføreren, formannskapet og representanter til alle hovedutvalgene enstemmig valgt av bystyret torsdag.

Av Arne Børresen

Demokraten har tidligere bragt oversikten over hvem som skal sitte i de sju hovedutvalgene. I formannskapet, kommunens nest øverste politiske organ, men i praksis det viktigste, får følgende 13 politikere plass fram mot oktober 2023:

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap), varaordfører Siri Martinsen (Ap), Atle Ottesen (Ap), Hege Dubec (Ap), Maria Imrik (Ap), Truls Velgard (H), Anne Marte Frestad Andersen (H), Bjørnar Laabak (Frp), Anita Johanne Vik (Frp), Erik Skauen (MDG), Hannah Berg (Rødt), Elin Johanne Tvete (Sp) og Lino Lubiana (KrF).

Redusert fra 100 til 90 prosent

I den nye valgperioden, som startet i bystyret 17. oktober, er det også klart at den nye varaordføreren Siri Martinsen skal lønnes med 90 prosent i stedet for 100 prosent som i forrige periode. Planutvalgsleder Atle Ottesen (Ap) får samtidig redusert sin post fra 60 til 50 prosent.

- Vi ville tilgodese nestlederne i helse og velferd samt oppvekstutvalget med et ti prosents frikjøp hver. Samtidig ønsket vi totalt sett ikke å bruke mer penger på frikjøp enn tidligere. Men varaordføreren får likevel lønn i 100 prosent, men da de ti siste prosentene fra Arbeiderpartiet, påpeker ordfører Jon-Ivar Nygård.