Blomster til hinder og forskjønnelse

Kommunen plasserer ut 100 store, kanonkulelignende blomsterkrukker, som både skal være til pynt og fungere som sperringer.

Fredrikstad kommune startet fredag arbeidet med å sette ut noen av disse i sentrum. Blomsterkrukkene skal både sikre og forskjønne byen, skriver kommunen i en pressemelding.

Ett av flere tiltak

Krukkene er cirka én meter høye og er svært tunge. Virksomhet Park har ansvaret for å fylle krukkene med vakre blomster, opplyser kommunen videre.

Blomsterkrukkene er ett av flere tiltak som kommunen gjør som et resultat av en VTS-analyse (verdi, trussel og sårbarhet) utført for kommunen.

Peter Kuran (H) tok i torsdagens bystyre til orde for at dagens sikkerhetstiltak til nasjonaldagen ikke er nok. Han etterlyste en skjerping av sikkerheten.

Skal redusere risiko

«Krukkene skal bidra til å redusere risiko for planlagte voldshandlinger eller større ulykker og sørge for at innbyggerne føler seg tryggere», heter det.

Terrorsperringene vil settes ut på strategiske steder for å hindre eller redusere muligheten for motorisert ferdsel i deler av sentrum, og fungere som fysiske sperrer mellom kjøretøy og myke trafikanter.

Tiltakene vil ikke hindre nødetatene tilgang til sentrum, opplyser kommunen.