Blåste rødt, fikk panikk og stakk av fra politiet

Mannen i 30-årene ble frikjent for promillekjøring, men er likevel dømt til betinget fengsel og bot.

Det var en lørdag formiddag i november i fjor at mannen skulle kjøre en kamerat etter at de to hadde hatt et lystig lag kvelden i forveien. Langs veien hadde politiet tatt oppstilling for å gjennomføre promillekontroll, og varebilen mannen kjørte ble vinket inn til siden.

Ifølge den nylige dommen fra Fredrikstad tingrett viste mannen fram førerkortet sitt, før han ble bedt om å gjennomføre en blåsetest. Denne ga utslag, og viste en alkoholkonsentrasjon tilsvarende 0,76 promille.

Les også: Alkoholpåvirket kjøretur uten førerkort endte i autovernet

Meldte seg selv

Da politibetjenten på stedet ga mannen beskjed omat han måtte bli med til politistasjonen for å ta en utåndingstest, fikk han ifølge dommen panikk. Han ble redd for å miste førerkortet, og satte seg derfor tilbake i bilen og kjørte av gårde.

Politibetjenten løp over til sin bil på den andre siden av veien, og kjørte etter med blålys. Han klarte ikke å nå igjen mannen, og flere patruljer ble satt inn i jakten, men uten resultat. Samme ettermiddag møtte imidlertid mannen selv opp på politistasjonen og meldte seg.

I retten forklarte mannen at han hadde drukket fire-fem øl og rundt én liter vin kvelden og natten før kjøreturen. Han hevdet at han følte seg skikket til å kjøre bil, og at han ikke kan ha vært så påvirket som blåsetesten viste.

Derfor nektet han straffskyld for promillekjøring, og begrunnet dette også med at han kun hadde gjennomført en foreløpig blåsprøve som ikke kan brukes som bevis i retten. Mannen pekte også på at en slik alkotest kan påvirkes av diverse feilkilder og teknisk svikt.

Les også: Dømt til fengsel etter å ha kjørt bil med nesten 3 i promille

«Svært uheldig»

Retten mente på sin side at mannen mest sannsynlig hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på over 0,5 promille da kjøringen fant sted, blant annet på bakgrunn av at alkometeret som ble brukt senere ble testet, og det ble funnet en svært liten feilmargin.

«Det vises videre til at NN dro fra kontrollstedet og unndro seg utåndingsprøve, hvilket antyder at han selv var av den oppfatning at han var beruset. … Retten bemerker at det er svært uheldig dersom man skal kunne unndra seg straffeforfølgelse i forbindelse med ruspåvirket kjøring ved å stikke av fra kontrollstedet for å unngå å gjennomføre utåndingsprøve», heter det i dommen.

Likevel lot tingretten tvilen komme mannen til gode, og ga ham rett i at alkotesten ikke var tilstrekkelig bevis for å fastsette promillegraden. Han ble derfor frikjent for tiltalepunktet om ruspåvirket kjøring.

Les også: Lot seg ikke stoppe av førerkortbeslag

Fratatt førerkortet

Når det gjaldt forsøket på å unndra seg videre kontroll, fant retten dette bevist utover enhver rimelig tvil. Dette punktet erkjente også mannen selv straffskyld for. I tillegg ble han dømt for å ha brutt fartsgrensen i forbindelse med at han forsøkte å stikke av, da han skal ha holdt en hastighet på mellom 70 og 80 kilometer i timen på en strekning med 60-sone.

«NN forklarte selv at han fikk panikk og retten legger det til grunn som tilstrekkelig bevist at NN forsto at politiet ville følge etter han. Situasjonen ligger nært opp til det som kalles en «biljakt». At det ikke oppsto fare for ulykke medfører etter rettens syn ikke at kjøringen ikke skal anses som uaktsom», konkluderes det i dommen.

På bakgrunn av dette fant retten det passende å dømme mannen til 18 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Han ble samtidig dømt til å betale 5.500 kroner i bot, samt å bli fratatt førerkortet i seks måneder.