«Biskop Atle Sommerfeldt: – Titt i speilet og si ordene: Hvor var du, hvor var du for de minste?»

Kirken har vært helt fraværende i å stå opp for de svakerestilte angående usosiale og svært urettferdige bompengestasjons-prisettinger, skriver Jan-Egil Johansen.

Jan-Egil Johansen
Hauge, Rolvsøy

 

Denne gangen er det bevegelsesfriheten som rammer kraftig for de med lav inntekt når bompengestasjonene nå er i gang. Et spesielt ansvar har de som møter på partimøter og av uforståelige grunner ikke greier å stå imot ledere som sier at å bygge utenforskap for innenfor-skapet er akseptabelt.

Den største synderen er kanskje allikevel Kirken – kirken som søker å omtale seg som en folkekirke men som har vært helt fraværende i å stå opp for de svakerestilte angående usosiale og svært urettferdige bompengestasjonsprisettinger. Vår alles kjære, min venn, Biskop Atle Sommerfeldt bør ta seg en titt i speilet, og si ordene: «Hvor var du, hvor var du for de «minste?».

Demokraten mener: «Åpningsfest for ny veistrekning provoserer – samme dag starter bompengeinnkrevingen»

Ettersom det er Arbeiderpartiet som har den reelle makten i Fredrikstad «tvangskommune» så er det umulig og ikke rette et fokus dit også.

Nylig stilte en representant for nettopp AP en interpellasjon i Fredrikstad kommunestyre at regjeringen ikke opptrådde hjertevarmt overfor de med AAP. Man kan stille seg spørsmålet om representanten, og da AP, egentlig var mest opptatt av egne penger mer enn omtanke for enkeltmennesker. Det er riktig at flere av de på AAP-ordninger ble og blir rammet hardt av regjeringen, der vi ser en økning av overføring fra AAP til å bli sosialklientkunder (sosialkontoret) - der kommunen er den som må betale ut sosialhjelpstøtte.

Når AP nå innfører bompengepriser - der ordføreren med fete bankkontovenner får ca. 3 ganger rimeligere passeringer enn de med lav inntekt - så rammer de samme folkene folk på AAP-ordning svært hardt - så rett ikke fingeren på regjeringen når man selv kan snu AP-håndleddet å peke til seg selv.

Les også: Skulle kostet 675 millioner, ender på 920 (Demokraten+)

Folk som er på tiltak må nå betale en ganske så stor andel av sin inntekt til å betale bompenger for å komme seg på diverse tiltaksplasser. Det er ikke slik at folk med uføretrygd eller AAP eller de som får støtte av sosialkontoret kan «skrive av på skatten» eller får dekket bompengestasjonspasseringspriser.

Det farlige flertallet er farlig når demokratiet svekkes gjennom å innskrenke viktige rettigheter som bevegelsesfriheten.

Jeg tillater meg å også vise til et dikt som en påminnelse til oss alle, flertall og fåtall.

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem

og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som ikke rammer dig selv!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem

og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:

Du har ikke lov til å gå der og glemme!»
 

(Arnulf Øverland)