Billigere bussbilletter i Nedre Glomma og fellesbillett på Østlandet

Nedre Glomma tildeles 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Én billett for både tog og buss er også blant tiltakene regjeringen håper skal gjøre pendlerlivet mer attraktivt.

Tiltaket med reduserte billettpriser på kollektivtrafikk er i tråd med regjeringspartienes bompengeavtale, der det settes av 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene. For Nedre Glomma er det tildelt 55 millioner kroner i 2019.

Kun én billett for hele reisen

I forslaget til statsbudsjett setter regjeringen av 15,6 millioner kroner for at reisende i Oslo og det nye storfylket Viken, så vel som i Trøndelag, bare skal trenge én billett for hele reisen, uavhengig av fremkomstmiddel.

LES OGSÅ: Regjeringen gir 94 millioner til Seut-brua

Bedre mobildekning

Dessuten foreslås det 7,5 millioner kroner til å installere mobilforsterkere på tog på Østlandet for å bedre mobildekningen. Det er imidlertid småpenger sett i forhold til beløpet Jernbanedirektoratet selv har foreslått for å løse problemet med manglende dekning på togstrekningene i Norge. I en rapport fra i fjor anbefalte direktoratet en omfattende strategi, med tiltak også hos teleoperatører og Bane Nor, med en anslått kostnad på over 3 milliarder kroner for hele landet.

Flere helgeavganger på Østfoldbanen

Regjeringen setter av totalt 50 millioner kroner til forbedringer av togtilbudet, med blant hyppigere avganger i rushtiden mellom Østfold og Oslo – og flere helgeavganger på Østfoldbanen.

LES OGSÅ: Sukkeravgiften består

InterCity Østfoldbanen

Regjeringen setter av 50 millioner kroner til å ferdigstille pågående arbeid med kommunedelplan og til å vurdere alternative utbyggingsmuligheter på strekningen Haug – Seut – Sarpsborg, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.  Bane NOR venter vesentlig høyere kostnader for prosjektet i dets nåværende form, enn det som ligger til grunn i Nasjonal transportplan 2018–2029. Dette skyldes i stor grad kompliserte løsninger i tettbebygd område og i byer, samt at planleggingen har avdekket svært krevende grunnforhold.  

Det settes også av 53 millioner kroner til planlegging av tiltak som øker kapasiteten til togparkering mellom Fredrikstad og Sarpsborg, samt syd for Moss.

Fikk du med deg denne Demokraten-lederen? Jon-Ivar Nygård velger å lukke øynene og Fremskrittpartiets Bjørnar Laabak melder «Autopass»