– Bare å kjøre i gang

Gressvik-juristen Einar Bratteng har fått avvist sin klage mot Fredrikstad kommune hos Fylkesmannen. Det betyr at byggingen av Onsøyheimen vil starte utover sommeren, og politikerne er ivrige etter å få startet opp byggingen.

Av: Arne Børresen

– En gledens dag! Vi trenger nye sykehjemsplasser i kommunen vår, sier planutvalgsleder Atle Ottesen etter at statens forlengede arm nå har sagt siste ord om Brattengs klagesaker.


Planutvalgsleder Atle Ottesen (Ap) er lettet over at byggingen av Onsøyheimen nå kan komme i gang. – En gledens dag! sier utvalgslederen. Arkivfoto.

Bodde for langt unna Ørebekk

I to omganger har juristen hevdet overfor Fylkesmannen at Fredrikstad kommune har neglisjert plan- og bygningsloven under forberedelsene til den nye institusjonen. I klartekst har Einar Bratteng påstått at kommunen har hoppet bukk over dispensasjonskravene som det nye sykehjemmet utløser. Bratteng har i hovedsak vist til at den nye bygningsmassen er både vesentlig høyere og bredere enn det opprinnelige bygget fra 1969 som ble revet i 2017.

Fylkesmannen viser imidlertid i sitt siste avslag til at Einar Bratteng ikke kan ha status som en rettslig klagemotpart fordi han verken er nabo eller sogar bor i nærheten.

Om avslaget sier Bratteng til Demokraten:

– Det er riktig at jeg bor midt nede på Gressvik og ikke på Ørebekk. Men det forhindrer ikke at Fylkesmannen ville hatt full anledning til å behandle min klage. Her kunne de ha benyttet kan-bestemmelsen i plan- og bygningsloven. Og det mener jeg fortsatt Fylkesmannen skulle gjort all den tid det er åpenbart at det kommende bygget utløser en rekke dispensasjonskrav i kraft av sitt omfang, hevder juristen.

– Er du skuffet over utfallet?

– Ja, jeg synes dette er skuffende ut fra prinsippet om likebehandling som jo er det eneste som betyr noe i denne saken. Kommunen tar seg til rette, mens alle de andre blir pålagt å følge lovverket. Hvis jeg var aktør i det private næringslivet ville jeg utnyttet denne saken for hva den er verdt, sier Bratteng og fortsetter:

– Det er i møtet med de gode formålene i samfunnet en får testet om likebehandlingsprinsippene som demokratiet er bygget på holder. Jeg er også en stor tilhenger av at kommunen har nok sykehjemsplasser – ja. Men jeg er også en forkjemper for at det offentlige og de private underlegges de samme lovkravene som gjelder, poengterer Einar Bratteng.


Einar Brattheng hevdet størrelsen på den nye Onsøyheimen ville utløse en rekke dispensasjonskrav. Nå har Fylkesmannen avvist Gressvik-juristens klage mot Fredrikstad kommune. Arkivfoto.

– Haster med å komme i gang 

Hos politikerkorpset, som samstemte har gått inn for å bygge kommunens hittil største sykehjem, er det nå fullt fokus på realiseringen. Atle Ottesen (Ap) sier det slik:

– Etter hva jeg har hørt sitter prosjektadministrasjonen på Teknisk Drift nå klare og bare venter på Fylkesmannens endelige beslutning. Den er nå kommet. Da skal det bare være å kjøre i gang.


Det kommende sykehjemmet på Ørebekk som skal bygges på «fotavtrykket» av Onsøyheimen vil få 120 plasser og stå klart i 2022. Foto: Illustrasjon

Høyres gruppeleder Truls Velgaard er også lettet over utfallet:

– Det haster med å komme i gang. Om Bratteng har reist noen interessante og sikkert også nødvendige spørsmål, tar jeg nå for gitt at bygget kan stå ferdig i 2022 som forutsatt. Ihvertfall kjenner ikke jeg til noe som kan hindre oss i det, sier Velgaard, som flere ganger siden fraflyttingen i 2015 har etterlyst framdrift i Onsøyheimen-saken.

Det har også Lisbeth Antonsen, leder av Onsøy Arbeiderpartilag gjort:

– Alle vet at det nesten ikke er etablert en eneste ny sykehjemsplass i kommunen de siste ti åra. Om det er bygget nytt på Østsiden, ja, så er både første og annet byggetrinn ved Østsiden sykehjem fylt opp av brukere fra sykehjem som enten er revet eller fraflyttet. Så nå gleder vi oss til å se gravemaskinene i sving på Ørebekk. Dette blir bra! sier en engasjert Antonsen til avisa.