Bane Nor velger bort det vestligste sporet

Legges bort på grunn av høye kostnader.

For å finne bedre grunnforhold, og unngå gårdsbruk og kulturminner, har Bane NOR vurdert en trasé lengst mulig vest på strekningen mellom Karlshus i Råde og Ørmen i Fredrikstad. Dette alternativet legges nå bort på grunn av høye kostnader.

I våres var ordlyden fra Bane Nor at de ønsket i størst mulig grad å unngå dyrket mark.

– Flott at Bane Nors planprogram nå kommer på plass. Og at vi får en løsning som innebærer at jernbanen kommer inn på trygg grunn og at enda mindre dyrka mark går tapt, sa Sps gruppeleder Hans Ek i formannskapet da.

LES OGSÅ: Sa ja til å flytte sporet vestover

- Blir for dyrt

- Vi har den siste tiden fått enda mer kunnskap om grunnforhold, kulturminner og kostnader i den vestlige korridoren. Det viser seg at å legge dobbeltsporet lengst mulig vest (den blå linjen i kartet) vil bli flere hundre millioner kroner dyrere enn traseen lenger øst i samme korridor (den rosa linjen i kartet), forteller prosjektleder Iselin Eng.

Den vestligste traseen blir dyrere å bygge blant annet fordi den har et større omfang av bruer og tunneler. Det trengs også omfattende tiltak for å stabilisere grunnen.

- Alternativene i den vestlige korridoren kommer ganske likt ut når det gjelder konsekvenser for miljø og samfunn, og vi legger derfor det rimeligste alternativet (rosa linje) til grunn for videre planlegging i korridor vest, sier Eng i en pressemelding.

LES OGSÅ: Kan miste gården sin: - Dobbeltsporet overkjører folket (Demokraten +)

Klar for å utrede konsekvenser

Nå står Bane Nor igjen med én trasé innenfor hver korridor (se kart). Illustrasjonsbilde. Bane NOR legger nå vekk det vestligste av disse alternativene (den blå linjen) Disse traseene skal konsekvensutredes og kostnadsberegnes. Konsekvensutredningen beskriver hvilken innvirkning prosjektet har på miljø og samfunn. Alle utredningene skal gi planleggerne et godt grunnlag for å kunne anbefale en korridor i kommunedelplan.

- Traseene vi går videre med til konsekvensutredning er de vi mener er de beste med den kunnskapen vi har i dag. Vi gjør ingen endelige valg nå, traseene er kun et utgangspunkt for å utrede konsekvenser. Utredningene skal gi oss mer kunnskap om hvordan prosjektet påvirker miljø og samfunn, og gi oss svar på hvordan linjene bør justeres og om de eventuelt må flyttes for å gjøre ulempene minst mulig, forteller Iselin Eng. 

LES OGSÅ: Når vi ser hvordan kommunen har forvaltet dyrket mark, bør det ringe noen bjeller

(Saken fortsetter under bildet)

VRAKER VEST: Den blå linjen er uaktuell for Bane Nor å utrede videre på grunn av kostnadene. Illustrasjon: Bane Nor

Veien videre

Bane Nor fortsetter med åpne kontordager utover høsten hvor du kan stille spørsmål til til prosessen.De legger også ut informasjon på prosjektets nettsider, Facebook (Bane Nor InterCity), og sender ut nyhetsbrev.

- På de åpne kontordagene kan grunneiere snakke med oss. Vi forstår at mange sitter med detaljerte spørsmål om disse traseene, spesielt de som kan bli berørt av utbyggingen. Men vi minner om at vi fortsatt er tidlig i planleggingen, og at arbeidet med å kartlegge områdene i detalj starter nå. Det er først når korridor er avklart i kommunedelplan og vi er i gang med reguleringsplan at vi vet hvem som vil bli berørt av prosjektet, sier Iselin Eng.

Bane Nor holder åpen kontordag i Råde kommunehus, kommunestyresalen mandag 2. september klokken 1530 – 1900.

Sted:

HER FINNER DU ALLE VÅRE SAKER OM DOBBELTSPORET

Her kan du lese mer om planprosessen.

Her kan du lese mer om grunnerverv.

LES OGSÅ:

Bane Nor måtte forklare seg om tvangsbruk

Kommentar: En jubilant for fremtiden