utreder: Prosjektdirektør Anne Siri Haugen og planleggingsleder Alf Louis Solvang i Bane Nor planlegger for ny jernbane gjennom Østfold. FOTO: ELISABETH SKOVLY

Bane Nor får mange henvendelser daglig

– Vi vil ikke uroe for mange, men vi er pliktet til å informere og varsle.

Det sier Alf Louis Solvang, planleggingsleder for Intercity-strekningen Fredrikstad–Sarpsborg i Bane Nor.

Han forteller at mange kontakter dem og er engstelige for hus og hjem når de leser om jernbanen.

– Vi får mange henvendelser daglig fra folk som lurer på hva som skjer. Men de fleste blir beroliget når vi har forklart dem hvordan prosessen er framover, sier Solvang.

– Det er naturligvis ingen som kommer og tar husene deres i morgen, legger han til.

LES OGSÅ: Et styrket Østfold – en løsning for hele landet

Uroer mange

Planleggingsarbeidet er nemlig nå i en fase hvor flere mulige traseer skal konsekvensutredes. Dermed er større områder enn det som faktisk vil bli «brukt» inkludert. Det for at man senere kan lande en kommunedelplan og reguleringsplan før oppstart med selve byggingen.

– Dette er litt vanskelig, for vi er pliktet til å informere og varsle om hva vi driver med. Men vi uroer mange unødvendig med å gå ut med absolutt alt. I denne saken er det et stort medietrykk og folk får med seg det som skjer, forklarer Solvang.

1–2 år på eiendomskjøp

Det er først når det er vedtatt hvilken korridor jernbanen skal gå på kommunedelplan, og en reguleringsplan ligger til grunn, at Bane Nor har hjemmel til å gå ut og kjøpe boligene til de som må flytte. Det er det Bane Nor jobber med i Moss nå for tida, men det er enda noen år til det blir aktuelt i Fredrikstad og Sarpsborg.

– Vi ser for oss at det tar mellom 1–2 år å kjøpe ut eiendommene vi trenger. Da får de det gjelder varsel i god tid om prosessen videre, sier planleggingslederen.

På strekningen Fredrikstad-Sarpsborg bør man være i gang med byggingen i 2022 om alt skal stå klart til 2026, slik målet er.

– Det vil si at vi må begynne med å kjøpe eiendommer 1–2 år før det, forklarer Solvang.

– Store inngrep

Han er enig med fylkesordfører Haabeth i at det vil bli smertefullt for byene når jernbanen skal bygges.

– Det vil bli store inngrep i alle byene, det er ikke til å legge skjul på. Men vi prøver hele tida å se på det som kommer i den andre enden. Det er jo et mål om å bygge sterkere og fortettede byer. I tillegg tilsier befolkningsveksten i Nedre Glomma at dette er viktige grep, og at det er behov for det vi planlegger nå. Men at det blir smertefullt er det ikke til å komme bort fra, sier han.