Arbeidsledigheten fortsetter å øke

Fredrikstad og Sarpsborg har med sine 3,8 prosent den høyeste andelen helt ledige av kommunene i Nav Øst-Viken. I regionen samlet har det blitt 772 flere arbeidsledige i løpet av det siste året.

Ferske tall fra Nav viser at det ved utgangen av februar var registrert 10.319 helt ledige i region Øst-Viken, som består av kommunene i tidligere Østfold og Akershus fylker, med unntak av Asker og Bærum.

4.816 av disse personene er bosatt i Østfold-kommuner, og samtidig er det kun 1.353 ledige stillinger totalt i disse kommunene. I regionen som helhet er det 4.574 ledige stillinger i februar.

Les også: «Slo opp» med Nav da han fikk jobb – fikk svar på rim

2,7 prosent

Ledigheten har ifølge pressemeldingen fra Nav Øst-Viken økt med 8,1 prosent, eller 772 personer, sammenliknet med samme måned i fjor.

Andelen helt ledige i regionen utgjør nå 2,7 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,6 prosent ved utgangen av februar 2019.

Blant de tidligere Østfold-kommunene er ledigheten høyest i Fredrikstad og Sarpsborg (3,8 prosent). I Hvaler og Råde er 2,9 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

Les også: Nav brøt loven da tobarnsmor Beate ble kastet ut hjemmefra og måtte bo i bilen

Flere kvinner enn menn

Tallene viser samtidig at det er færre ledige kvinner enn menn i region Øst-Viken – henholdsvis 4.516 kvinner og 5.803 menn. Fra februar i fjor har ledigheten blant kvinner blitt redusert med 2,2 prosent, mens den blant menn har økt med 6,3 prosent.

Også blant langtidsledige, altså personer som har vært helt ledige i mer enn seks måneder økte med 9,5 prosent sammenlignet med februar i fjor. Antall langtidsledige, altså personer som har vært helt ledige i mer enn seks måneder, utgjør nå 2.872 personer, 27,8 prosent av alle ledige i region Øst-Viken. Langtidsledigheten har økt med 9,5 prosent det siste året, og også her er det færre kvinner (1.292) enn menn (1.580).

Andelen unge arbeidsledige, altså personer under 30 år, utgjør 27,9 prosent av totalen – 2.876 personer.

Helt ledige i Østfold-kommunene februar 2020 (andelen av arbeidsstyrken):

 • Fredrikstad - 1.506 (3,8 prosent)
 • Sarpsborg - 1.006 (3,8)
 • Halden - 505 (3,5)
 • Moss - 724 (3,1)
 • Indre Østfold - 646 (2,9)
 • Råde - 110 (2,9)
 • Hvaler - 62 (2,9)
 • Våler - 77 (2,6)
 • Rakkestad - 104 (2,5)
 • Aremark - 14 (2,1)
 • Marker - 33 (1,9)
 • Skiptvet - 29 (1,5)