Anbefaler Nina Tangnæs Grønvold som ny rådmann

Rekrutteringsutvalget anbefaler enstemmig at konstituert rådmann, Nina Tangnæs Grønvold, innstilles til rådmannsstillingen i Fredrikstad.

Bystyret skal behandle innstillingen i sitt møte 20. juni, skriver kommunen i en pressemelding.

Nina Tangnæs Grønvold (49) har vært konstituert i stillingen som rådmann i Fredrikstad kommune siden 19. oktober i fjor. Før det var hun i flere år kommunaldirektør for helse og velferd – avbrutt av ett år mens hun var statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra høsten 2012 til høsten 2013.

Seks søkere

Rekrutteringsutvalget fikk i oppdrag av formannskapet 31. januar å gjennomføre prosessen med rekruttering av ny rådmann i samarbeid med en rekrutteringsbedrift.

Ved søknadsfristens utløp var det registrert seks søkere, hvorav to kvinner og fire menn. En av søkerne fikk innvilget ønsket om å bli unntatt offentlighet på grunn av arbeidssituasjon i sitt nåværende arbeid.

Rekrutteringsutvalget består av:
* Ordfører Jon-Ivar Nygård (leder)
* Representant for opposisjonen, Truls Velgaard
* Leder av administrasjonsutvalget, Kirsten Mostad Pedersen
* Medlem av rådmannens ledergruppe, kommunaldirektør for Seksjon for teknisk drift og stedfortreder for rådmannen, Atle Holten
* Representant for arbeidstakerorganisasjonene, Lisbeth Kristiansen
* Representant for arbeidstakerorganisasjonene, Ole Jørgen Christiansen
* HR-sjef Liv Kristin Kubberød, sekretær

Det ble gjennomført to intervjuer med aktuelle kandidater, samt personlighetstest og referanseinnhenting. Rekrutteringsutvalget deltok i begge intervjuene sammen med rekrutteringsbedriften Amrop Delphi, mens personlighetstest og referanseinnhenting ble foretatt av Amrop Delphi.

Øvrige kandidater som deltok i intervjuer/samtaler, og som ikke står oppført på søkerlisten, har trukket sine kandidaturer.

Utdanning og erfaring

Grønvold er utdannet lege fra UiO, og har i tillegg masterutdanning i helseledelse. Fra 2002 til 2011 var hun avdelingsleder og spesialrådgiver i LO, og i 2001 var hun statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Hun har tidligere arbeidet som lege, doktorgradsstipendiat og barnehageassistent, og hatt en rekke kortere vikariater som kommunelege og i kommunal helse- og omsorgstjeneste, heter det i pressemeldingen.

Grønvold er styremedlem i Sykehuset Østfold HF og medlem av Helsedirektoratets sektorråd. Hun har hatt en rekke styre- og tillitsverv i blant annet flere sykehus, høgskolestiftelse, folkehøyskole, ulike aksjeselskaper, Forskningsrådet, Bioteknologirådet, miljøbevegelse og student- og partipolitikk.