Rådhuset i Fredrikstad.

Advokatfirma skal granske varslingssakene

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS har fått i oppdrag å granske de såkalte varslingssakene i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med at det skal gjennomføres granskning av forhold knyttet til varslinger om påstått trakassering og mobbing i Seksjon for regulering og teknisk drift.

Det ble innlevert ti tilbud. Fredrikstad kommune har etter en grundig vurdering valgt å tildele avtalen for kjøp av granskingsoppdraget til advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Denne tilbyderen ble vurdert til å ha det beste forholdet mellom kvalitet og pris.

Avtalen vil bli inngått med den aktuelle leverandøren etter utløpet av karensperioden, som er satt til 1. mars klokka 10.00. Dette er en periode hvor andre tilbydere kan komme med innspill på valg av leverandør.

Rapporten skal, etter planen, presenteres for setterådmann Nils Holm rundt 1. juni.