39.000 akuttpasienter tre år før planlagt – styret har godkjent utvidelse med 630 kvadratmeter

Eksplosiv økning i pasienter ved akuttmottaket på Kalnes gjør at Sykehuset Østfold nå skynder seg langsomt med å bygge mer plass.

Sykehuset Østfold har stort behov for å utvide akuttmottaket på Kalnes. Styret har godkjent detaljplanene for utvidelse av akuttmottaket med 630 kvadratmeter. Målet er at det nye akuttmottaket skal stå klart i 2023.

– Det er gjort et omfattende og grundig arbeid for å kvalitetssikre og detaljere løsningen som er valgt. Prosessen er gjennomført i samarbeid med brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Vi er glad for at styret nå sier ja til at vi kan gå videre med forberedelsene, sier administrerende direktør Hege Gjessing i en nyhetsmelding på sykehusets nettsider.

(Saken fortsetter under bildet)

Styret i Sykehuset Østfold har åtte medlemmer, fem oppnevnt av eier og tre valgt av de ansatte. F.v: Styremedlemmer Anita Talåsen Granli, Anne-Karin Rime, Martin Andreas Hauslo og Nina Tangnæs Grønvold, spesialrådgiver Trond Birkestrand, styreleder Nils Fredrik Wisløff, administrerende direktør Hege Gjessing, nestleder Petter Brelin, styremedlemmer Gro Seim og Ketil Solbakke, og observatører fra brukerutvalget, Vigdis Yttervik og Svein Gurvin.
Foto: SYKEHUSET ØSTFOLD
Styret i Sykehuset Østfold har åtte medlemmer, fem oppnevnt av eier og tre valgt av de ansatte. F.v: Styremedlemmer Anita Talåsen Granli, Anne-Karin Rime, Martin Andreas Hauslo og Nina Tangnæs Grønvold, spesialrådgiver Trond Birkestrand, styreleder Nils Fredrik Wisløff, administrerende direktør Hege Gjessing, nestleder Petter Brelin, styremedlemmer Gro Seim og Ketil Solbakke, og observatører fra brukerutvalget, Vigdis Yttervik og Svein Gurvin. FOTO: SYKEHUSET ØSTFOLD

Må godkjennes

I styremøtet 21. oktober ble konseptrapporten steg 2, som sykehuset har utarbeidet, godkjent av styret. Rapporten legges til grunn for utarbeidelse av forprosjektet, som er neste fase.

Saken blir nå oversendt til Helse Sør-Øst, som må gi den endelige godkjenningen for oppstart av forprosjektfasen.

– Løsningen legger til rette for en helhetlig og langsiktig utvikling av akuttmottaket. Dersom Helse Sør-Øst innen utgangen av 2019 godkjenner konseptrapport steg 2, kan mulig byggestart være våren 2021 med innflytting våren 2023, sier Gjessing til samme kilde.

Stor pågang

Pågangen av pasienter til akuttmottaket har økt gjennom flere år. Mangel på undersøkelses- og behandlingsrom i akuttmottaket, blant annet fordi pasientene i større grad ferdigbehandles der, gir økt tidsbruk til vurdering og risiko for dårligere pasientsikkerhet. I planleggingen av dagens mottak ble det tatt høyde for 39.000 pasienter i 2020, men det besøkstallet ble passert allerede i 2017. Tallet har ifølge sykehuset økt med 18 prosent fra januar 2015 til august i år.

– Den store pågangen er en utfordring for pasienter, pårørende og medarbeidere, påpeker Gjessing.

– 40 prosent vil slippe innleggelse

Da sykehuset ble bygget, var det planlagt at pasientene raskt skulle gjennom akuttmottaket og videre inn i sykehuset.

– Vi erfarer at det er riktig å bruke mer tid på pasientene i akuttmottaket. Det betyr at det er flere pasienter der samtidig, og da blir det mangel på plass. Vi prioriterer å ha erfarne leger i det første møtet med pasientene, som raskt kan stille diagnose og bestemme videre behandling. Når vi arbeider på denne måten får omtrent 40 prosent av pasientene som kommer til akuttmottaket den hjelpen de trenger der, slik at de slipper å bli innlagt, forklarer Gjessing.

I 2007 ble bare rundt 19 prosent av pasientene ferdigbehandlet i akuttmottaket.

Ventesone

Foruten plass til undersøkelser og behandling, trenger sykehuset også større ventesone for pasienter og pårørende. Forholdene ved ambulanseinngangen er heller ikke tilfredsstillende. Det er trangt og lite tilrettelagt for klargjøring av bårer etter bruk, noe som innebærer at ambulansetjenesten må benytte areal inne i selve akuttmottaket.

Det er også et stort behov for å bedre arbeidsforholdene for medarbeidere i eksisterende og utvidet akuttmottak, ifølge sykehuset.

Mener det vil dekke utfordringene

Løsningen sykehuset har valgt for utbygging av akuttmottaket, gir 630 ekstra kvadratmeter og innebærer:

• Utvidelse av kapasiteten med seks undersøkelses- og behandlingsrom.

• Etablering av triagerom med fire undersøkelsesplasser hvor pasienter vurderes etter hastegrad.

• Større areal ved ambulanseinngang.

• Ventesone adskilt fra behandlingsområdet.

• To ekspedisjoner og etablering av flere arbeidsplasser

– En utbygging av akuttmottaket vil dekke utfordringene til akuttmottaket både for gående og sengeliggende pasienter, sier Gjessing.