Demokraten

Forskningsaktiviteten i Sykehuset Østfold har økt betydelig

Under det årlige forskningsseminaret rett før helgen viste forskerne ved sykehuset fram bredden i arbeidet som gjøres i sykehuset.

Forskningsaktiviteten i Sykehuset Østfold har økt betydelig de siste årene innenfor en rekke ulike fagområder. Felles for forskningen, er at den skal bidra til et bedre helsetilbud for pasientene, skriver sykehuset i en pressemelding.

Forskningsprosjektene spenner fra posttraumatisk stress hos tidligere intensivpasienter, fysisk aktivitet etter blodpropp i lunger, samarbeid om den eldre, skjøre pasienten, redusering av antibiotikabruk hos pasienter med sesonginfluensa, til ketaminbehandling ved depresjon og protesebruk av håndleddsbrudd.

– Jeg er imponert over hvor mye god forskning som foregår i sykehuset, og er glad for at sykehuset prioriterer dette. Vårt mål er å fortsette å øke aktiviteten, slik at vi blir blant de beste av sykehusene som ikke er universitetssykehus, sier forskningssjef Waleed Ghanima.

For 2023 har sykehuset fått en rekordtildeling av forskningsmidler på mer enn 34 millioner kroner i eksterne midler. I løpet av 2022 ble fire doktorgrader sluttført. Hittil i år har tre leger disputert, og sykehuset har hele 42 pågående doktorgradsløp.

F.v. Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Stacey Haukeland- Parker, Mette Nikolaisen på vegne av Klara Friberg, Camilla Tøvik Jørgensen, og Waleed Ghanima.

126 publikasjoner

Forskningen i sykehuset er godt synlig for omverdenen, og forskerne publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. I løpet av 2022 ble det publisert hele 126 vitenskapelige artikler som medarbeidere i Sykehuset Østfold har bidratt til.

Under forskningsseminaret ble det kåret tre vinnere av sykehusets publiseringspris. Vinnerne ble Marius Molund og Petter Pettersen fra ortopedisk avdeling, Gabriela Hjell fra psykiatrisk avdeling og Airazat Kazaryan fra kirurgisk avdeling.

Det ble også delt ut priser til sykehusets stipendiater under seminaret. Prisene tildeles av Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse. Totalt sendte 21 stipendiater inn abstrakter som ble vurdert. Av disse fikk 10 stipendiater mulighet til å legge fram sine prosjekter muntlig.

Gir pasienter muligheter

Sykehuset har en klar strategi for de neste årene. I tillegg til å øke forskningsaktiviteten, skal sykehuset styrke de eksisterende forskningsmiljøene og øke antall kliniske behandlingsstudier som pasienter kan delta i.

– Vårt oppdrag fra regjeringen er å nå målet om at fem prosent av pasientene skal delta i kliniske studier i 2025, og at antall kliniske studier skal dobles fram mot 2025. Dette er et viktig satsingsområde som betyr mye for pasientene våre, og fra 2021 til 2022 økte vi antall pasienter som deltar i kliniske behandlingsstudier med 35 prosent, sier han.

Målet med kliniske studier, eller utprøvende behandling, er å få økt kunnskap om sykdommer, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

– Når vi legger til rette for at flere av våre pasienter kan delta i kliniske studier, kan de få tilgang til den nyeste og mest avanserte behandlingen før den er allment tilgjengelig, sier Ghanima.

Nyeste fra Dagsavisen.no: