Demokraten

Rødt vil mer inn i varmen hos LO

Hannah Berg mener LO må samarbeide mer med hele venstresiden.

Hannah Berg er gruppeleder for Rødt i Fredrikstad. Hun har akkurat vært på et politisk møte om minihus i kommunen.

Berg er miljøarbeider og organisert i Fagforbundet, og jobber til vanlig i en bolig med utviklingshemmede.

Hun er frikjøpt 50 prosent for å drive med politikk for Rødt i kommunen.

– Her i Fredrikstad har vi et veldig godt samarbeid med de LO-tillitsvalgte i kommunen på tvers av partiene. Det er ikke bare ett parti som sitter og prater med dem, det gjør vi alle, sier Berg.

Det er interessant å se at flere av partiene på venstresiden blir mer populære blant LOs medlemmer

—  Hannah Berg (Rødt)


Ønsker flere møtepunkter

Hannah Berg mener det er forskjell på hvordan LOs forhold til Ap ser ut lokalt, og hvordan samarbeidet ser ut på et mer overordnet plan.

– Partiene på venstresiden må samarbeide med fagbevegelsen, hvis ikke mister vi all troverdighet. Men jeg skulle ønske at det samarbeidet var utvidet til å gjelde flere partier på venstresiden. Det ser vi lokalt, men på et overordnet plan har LO mer å gå på, mener hun.

Berg mener det ville vært fint med flere møtepunkter mellom partiledelsen i Rødt og ledelsen i LO-forbundene.

Hun savner også en tydeliggjøring av at Rødt kjemper mange av de samme kampene som fagbevegelsen og de andre partiene på venstresiden.

– Det er fremdeles ikke helt uvanlig at jeg får tilbakemelding fra folk som har deltatt på en eller annen samling, om at Rødts fravær har blitt lagt merke til, forteller Berg.

Tidene endrer seg

Berg synes det er vanskelig å si noe om hvorfor Ap mister oppslutning, men sier at dyrtiden vi er inne i, ikke gjør det lett å sitte i posisjon.

Hun tror også at Rødts og andre partiers politikk klarer å fylle et tomrom.

– Før var det ett arbeiderparti på venstresiden, det var Ap. LO og Ap har gått sammen om veldig mye bra politikk, både historisk og også til dels nå. Det som har endret seg, er at nå er det også andre partier der, sier Berg.

Hun sikter til både Rødt og SV, og også Senterpartiet på noen punkter.

Andelen LO-medlemmer som har stemt på Ap ved stortingsvalg, har falt fra 70,4 prosent i 1965 til 37,7 prosent i 2017. Det viser en valgundersøkelse foretatt av Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning.

I 2021 stemte 40 prosent av LO-medlemmene på Ap.

Rødt hadde en egen undersøkelse i 2021, utført av Pollstat. Den viste at partiet hadde 10 prosents oppslutning blant LO-medlemmer.

– Det er interessant å se at flere av partiene på venstresiden blir mer populære blant LOs medlemmer, sier Berg.

Hannah Berg er opptatt av at hun ikke skal ha noen verv eller sitte i styrer og stell i fagbevegelsen ved siden av å drive med politikk.

Hun har lyst til være Hannah Berg, gruppeleder i Rødt.

– Jo færre hatter du har, desto vanskeligere er det å bli beskyldt for å blande roller. De som har mange hatter, må være tydelige på hvilke hatter de har i ulike sammenhenger, sier hun. Og legger til at hun vet om politikere som synes det kan være vanskelig å samarbeide med enkelte tillitsvalgte på grunn av partitilhørighet.

Får ikke penger fra LO sentralt

Enkelte LO-forbund og lokale foreninger støtter Rødt med penger. Likevel ville ikke LO-kongressen, verken i 2017 eller 2022, gi valgkampstøtte til Rødt.

Det synes Hannah Berg er litt rart.

– Det er ikke fordi pengene i seg selv er så viktige, men pengene symboliserer at vi kjemper en felles kamp og at vi står sammen i en valgkamp, sier hun.

I 2019 fjernet Rødt formuleringen «pampevelde» fra prinsipprogrammet sitt, en formulering som rammet både Ap- og LO-ledelsen.

– Jeg tror mangelen på pengestøtte henger mer sammen med at Rødt har seilet opp som en utfordrer til Ap blant LO-medlemmene, sier Berg.

På 1. mai i Fredrikstad holdt alle de tre kvinnelige toppkandidatene på venstresiden, Silje Louise Waters fra SV, Siri Martinsen fra Ap og Hannah Berg, appeller på arbeidernes dag, forteller gruppelederen.

– Det har ikke alltid vært helt naturlig å gjøre det på alle steder, men det er slikt jeg tror LO vinner på i det lange løp, avslutter Berg.

1. mai Fredrikstad

---

Les flere saker fra FriFagbevegelses artikkelserie om LO og Arbeiderpartiet:

Dette har de fått til i regjering: Se Arbeiderpartiets skryteliste

Erling har stilt opp for Ap 90 lørdager på rad

Ap mister støtte fra fagbevegelsen: – Uten LO er Arbeiderpartiet fortapt

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: