Demokraten

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

Gressvik-jenta Marte Rian Aarnes (37) kan tjene inntil 165.000 kroner i provisjon i året. 

Kvinne ved kjøkkenbord sammen med gutt.

Annonseselgeren i Halden Arbeiderblad kjenner ingen annen arbeidshverdag. Siden hun startet å jobbe som 15-åring, har lønna hennes vært avhengig av arbeidsinnsatsen.

– Noen selgere jobber utelukkende på provisjon. Det har aldri jeg gjort, men i en av min første jobber hadde jeg 10.000 kroner fast i måneden og så måtte jeg «tjene inn» resten, sier Aarnes.

I Halden Arbeiderblad er grunnlønna rundt 500.000 kroner i året. I tillegg har Aarnes mulighet til å oppnå om lag 165.000 kroner i provisjon. For å klare det må hun selge flere annonsekampanjer enn det som er målet for perioden.

– Det er sjelden jeg får full pott for et helt år. Provisjonen avregnes for to og to måneder, og det kan hende at jeg oppnår en to-måneders provisjon, sier hun.

Mye lest: Ansatte får 17.500 kroner i bonus – tillitsvalgte Camilla synes det er en dårlig løsning

Tunge tider innimellom

Annonseselgeren liker at inntekten speiler innsatsen, men hun ser også ulempene ved en sånn type ordning.

– Gulrøtter gir motivasjon, men bør diskuteres. Når en jobber med salg, bør en være hyggelig og engasjert. I perioder hvor en sliter på det personlige plan, kan det være en utfordring, sier Aarnes.

37-åringen har kjent på den følelsen.

– Når jeg ikke selger så bra, kan jeg ta det personlig. Men i Halden Arbeiderblad er vi heldige å ha en god salgssjef som forstår og motiverer oss. Det er viktig, sier hun.

Med en prestasjonsbasert lønn kan det være krevende å kjøpe sin første bolig.

– Man kan ikke søke om boliglån i banken og si at en tjener 665.000 kroner. Det har vi ikke papirer på.

– Hadde det ikke vært bedre med en høyere grunnlønn og null i bonus?

– Uten provisjonsløsningen kan det være at ansatte mister det ekstra drivet som trengs i en salgsjobb. Og mangler de det, kan det gå ut over kundene, sier hun.

De færreste ansatte i Norge er så avhengig av å «tjene inn» så mye i provisjon som Aarnes. Se tabellen under.


Kan drøfte bonuser

Som tillitsvalgt i Halden Arbeiderblad har Marte Rian Aarnes drøftingsrett når ledelsen vil endre provisjonslønna. Hun er også HK-leder i Amedia-konsernet for 140 medlemmer.

– Det betyr at vi har rett til å si, «nei, det går vi ikke med på» og da kan ikke ledelsen gjennomføre forandringene, sier Aarnes.

I Halden Arbeiderblad er utbetalt provisjon en del av grunnlaget for utregning av feriepenger og pensjon. Aarnes oppfordrer kolleger i Amedia til å undersøke at de har de samme rettighetene.

– Under pandemien da vi var permittert, var opptjent provisjon også en del permitteringsgrunnlaget. Det kom godt med, sier hun.

Fikk du med deg denne? Lars ble tilbudt 100.000 kroner i bonus, men sa nei. Han angrer ikke

---

Hva er hva i bonus-jungelen?

• Provisjon: I grove trekk er provisjon et høyere beløp enn bonusordninger.

• Individuell bonus: Bonusen er bare avhengig av den ansattes innsats, ikke av kollegenes. Vanlig blant selgere.

• Teambonus: Ansatte i en avdeling, enhet eller bedrift må jobbe sammen for å oppnå bonus.

• Alle-mann-alle-bonus: Om selskapet går bra, får ansatte bonus. Jo større konsernet er, dess mindre er utbetalingene avhengig av den ansattes innsats. Resultatet er lojale medarbeidere som står på i vanskelig tider og som belønnes når bedriften går bra.

Kilde: Forsker Iver Bragelien ved Norges Handelshøyskole

---

---

Økt bonus fra 2020 til 2021

• Hver tredje ansatte i privat næringsliv i Norge fikk bonus i 2021

• Det ble utbetalt 6,1 milliarder kroner mer i 2021 enn i 2020. Det tilsvarer en økning på 18,2 prosent

• Gjennomsnittlig bonusutbetaling har økt fra 56.000 kroner i 2020 til 70.000 i 2021

• Bonusutbetalingene økte med 1,3 milliarder kroner fra 2019 til 2020

Kilde: Simployer

---

FriFagbevegelse