Demokraten

Kalle (37) gjør en jobb få andre utfører: – Det är underbart att jobba här

Fra basen i Jämtland flyr Kalle Schmidt og hans kolleger i selskapet Storm Heliworks til Norge.

På den midlertidige lokale landingsplassen monteres en helt spesiell sag under helikopteret. Det er kun en håndfull helikopterpiloter i Norge og Sverige som utfører jobben med å rydde langs strømlinjer. De fleste er ansatt i Östersund-selskapet Storm Heliworks.

– Uten tvil, det er få i vår bransje som kan håndtere en slik maskin, smiler Schmidt før dagens første takeoff.

Ti sagblader i lufta

Foreløpig har de flygende linjerydderne jobbet sju uker i indre Østfold. Med utgangspunkt i en midlertidig base ved Solbergfoss kraftverk i Askim. Dagsavisen Demokratens journalist ankommer landingsplassen tidlig på morgenen. Pilot Kalle Schmidt og sagtekniker Pontus Johansson er allerede i full gang med å klargjøre helikopter og sag til dagens ryddejobb. Spesialmaskinen som henger i en leddet stang under helikopteret må testkjøres og varmes opp.

– Ti sagblader kjøres som en gedigen motorsag, og sager i seks meters lengde, forteller Pontus Johansson.

(Saken fortsetter under bildet)

Motorsagen med ti sylskarpe blader kjøres i gang tidlig på morgenen av sagtekniker Pontus Johansson.

I luften styrer Kalle Schmidt alt med en joystick i cockpiten.

– Det stemmer. Her kan jeg tomgangskjøre, starte skjæring og øke turtallet. Fra helikopteret og ned til siste sagblad er det totalt 30 meter. Klargjøringen om morgenen tar ca. en time, deretter sager vi seks timer om dagen. Hver tur tar ca. en time og et kvarter.

(Saken fortsetter under bildet)

Med stødig hånd manøvrer pilot Kalle Schmidt helikopter og sag langs strømlinjene. Med en total 30 meter lang leddet stang under.

Det blir et høyt støynivå når helikopter og sag svirrer over tretoppene. Er det mange dyr som blir skremt?

– På grunn av fuglenes hekkeperiode utføres det ikke beskjæring fra helikopter i perioden fra 1. mai til ut i august. Det er verdt å merke seg at vi naturlig nok ikke kommer i 200 kilometer i timen inn over skogområdene. Vi sager oss fram i lav hastighet. Det betyr at både ville dyr, og eksempelvis hester i innhegninger, får en annen reaksjon enn hvis lyden skulle ha kommet brått på. Som regel blir dyra stående og kikke opp i lufta og lure på hva dette er for noe, svarer pilot Kalle, med 14 års erfaring bak helikopterspakene. Og legger til:

– Vi har alltid personell på bakken som sikrer området før vi begynner å skjære. Med direktekontakt til meg i helikopteret varsler de for eksempel om vaiere jeg kanskje ikke får øye på, og stopper trafikk på småveier hvis det blir nødvendig. For skogdriften melder jeg tilbake om døde trær, disse blir avmerket på kartet.

Fra cockpit styrer pilot Kalle den store motorsagen.

– Spørsmålet jeg får ganske ofte er hva vi gjør med greinene som sages ned, gliser Kalle.

– Da svarer vi alltid: Nei, vi går ikke rundt i skogen etter at ryddejobben er gjort og plukker opp! Det naturen har fikset i millioner av år ordner den fortsatt i kretsløpet.

Se video av linjerydding med helikopter:

Sikker rydding i høyden

Til linjerydding med hengende sag under helikopteret sitter Kalle Schmidt bak spakene i en Eurocopter EC120. Helikopteret betegnes som et av verdens stilleste og mest miljøvennlige, i tillegg til en sikker konstruksjon.

Jeg vil jeg anta at ett timeverk med helikopter tilsvarer én ukes manuelt arbeid.

—  Kjell-Olav Bjerknes, prosjektleder vegetasjonskontroll i Elvia

– Det er sikrere å drive med linjerydding fra helikopter enn å gjøre det manuelt fra bakken, mener Schmidt, og utdyper:

– Farlig jobb? Tja, faremomenter er det vel overalt? Det kan være farlig å gå over gata eller kjøre bil også. Men skulle jeg få motorstopp, noe som skjer ytterst sjeldent, blir det selvfølgelig en farlig situasjon. Jeg vil si det er farligere å gjøre denne jobben manuelt. Greiner kan ramle ned på den som utfører arbeidet, sag og utstyr kan komme bort i strømførende kabel, ledningen kan gå i bakken og i fallet komme i kontakt med personen som sager.

På en lett tilgjengelig midlertidig plass opprettes base for helikopter og sag. Med presisjon plasseres saga i en tralle.

Du svinger rundt med en 30 meter lang leddet stang, og enorm motorsag under helikopteret. Den kan jo også komme bort i en strømførende ledning?

– Det kan skje. Men faremomentene som jeg allerede har nevnt ved rydding fra bakken berører ikke meg oppe i luften. Så lenge man ikke er i kontakt med to strømførende ledninger samtidig, eller står på bakken og berører en ledning. Du har vel sett at fugler sitter på strømledninger. Hvis det skulle skje at overføringsstangen berører en strømledning blir det kun litt spraking i radiosambandet mitt.

Se video fra takeoff til landing:

Effektiv helikoptersaging

Kjell-Olav Bjerknes er prosjektleder vegetasjonskontroll i nettselskapet Elvia (tidligere Hafslund Nett og Eidsiva nett). Han forteller at rydding langs linjene gjøres i sykluser mellom fire og tolv år.

– Dette er hovedsakelig avhengig av vegetasjon, tilvekst, linjenes høyde over bakken og spenningsnivået. Helikoptersaging er en av flere metoder vi benytter for å sikre strømforsyningen, og for å sørge for at vi drifter vårt nett i henhold til gjeldende forskrifter – i dette tilfellet sikker avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer.

(Saken fortsetter under bildet)

Skogeier Steinar Holstad (til venstre) er glad for at Elvias sikkerhetsansvarlige, Lars Skogstad og hans kolleger, rydder langs kraftlinjene. – Det gir jo en sikrere strømforsyning til oss.

Hvor effektivt er helikoptersaging kontra manuelt arbeid fra bakken?

– Dette er i praksis umulig å beregne, helikopteret beskjærer blant annet trær som ikke hadde vært mulig å beskjære manuelt. Men når det er sagt, vil jeg anta at ett timeverk med helikopter tilsvarer én ukes manuelt arbeid. En av de tyngste arbeidsoppgavene for linjerydderne er å benytte stangsag for å beskjære trær. Jo høyere linja henger jo lengre stangsag må benyttes. Til slutt blir redskapen uhåndterlig. Arbeid med stangsag i flere timer i strekk medfører også stor belastning på skuldre og rygg, svarer prosjektleder Bjerknes, som har engasjert Storm Heliworks i totalt 14 uker med rydding langs strømlinjene:

– Vi startet i uke tre hvor arbeidet pågår i sju uker i områdene Indre Østfold, Skiptvet og muligens Aremark og Sarpsborg, avhengig av vær og vind. Etter dette blir det rydding i Elvias nordlige områder.

Helikopterpilot Kalle Schmidt gleder seg til helikoptersaging i høyereliggende strøk, og skyter raskt inn:

– Arbetet är omväxlande. I Norge beskär vi ofta i områden som är mer kuperade, det är häftigt. Det är underbart att jobba här!

Hvilke utfordringer er det med linjerydding og bruk av helikoptersag, Kjell-Olav Bjerknes?

– For å sikre en trygg gjennomføring har vi to til fem linjeryddere som følger helikopteret fra bakken. De skal sørge for at publikum holder avstand og dirigere eventuell trafikk ved kryssing av vei. I tillegg er vi ekstra oppmerksomme på husdyr, som hester, storfe, sauer og så videre som kan benytte deler av traseene som beiter og lignende. Derfor sendes det ut SMS-varsel til alle grunneiere om at vi skal utføre helikoptersaging, og hvor de da kan registrere spesielle hensyn, avslutter prosjektlederen i Elvia.

Ti sagblader kjøres som en gedigen motorsag, og sager i seks meters lengde - hengende under helikopteret.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen