Demokraten

Stadig flere velger elektrisk leiebil: Dette har du krav på om du ikke får

Kjører du elbil, kan ikke forsikringsselskapene garantere elektrisk leiebil.

Med flere og flere som velger å kjøre elektrisk, kommer også elbilkravet når leiebil skal hentes.

Ved bilskade er det mange som har tilgang til leiebil. Ønsker du å kjøre elektrisk? Dagsavisen Demokraten har sjekket med fire av Norges største forsikringsselskaper. Gjensidige, If, Tryg og Fremtind.

– Har du elbilen forsikret i If vil du automatisk få tilbud om elektrisk leiebil. Men uansett er det lurt å si fra at man ønsker elbil, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If.

Av de som første halvår 2021 kjøpte bilen selv, valgte 3 av 4 nybilkjøpere en elbil, skriver Norsk elbilforening. Sju av ti som kjøpte ny bil i november, kjøpte elbil, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). I tillegg ble en milepæl nådd 1. desember – 100.000 nye elbiler solgt.

Utfordring med nok elbiler hos utleier

Med flere og flere som velger å kjøre elektrisk, kommer også elbilkravet når leiebil skal hentes:

– Som sagt vil du hos automatisk få tilbud om elektrisk leiebil. Utfordringen er å dekke etterspørselen etter elbil på leiemarkedet. Vi jobber aktivt med vår samarbeidspartner Hertz om å få økt antallet elbiler. Noen steder i landet er andelen elbiler større enn fossilt drevne biler, den samme fordelingen ser man også hos utleieselskapene, sier Clementz i If.

(Saken fortsetter under bildet)

SESONGER: Vi har tre ulike vannskadesesonger i Norge, med ulike geografiske nedslagsfelt, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef forsikringsselskapet If. Foto: If

Hos Gjensidige forsikring er det ingen automatikk i at leiebilen er elektrisk når du setter bilen på verksted, og har krav på leiebil.

– Per i dag er det ingen automatikk i det, men vi jobber med å finne en bedre løsning for dette fremover, forteller Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige forsikring, som mener dialog med kunden løser behovet:

– Ønsker man elbil, så si fra, men i dag er det ikke alltid mulig for oss å kunne levere elbil som leiebil. Det handler i stor grad om logistikken hos leiebilselskapene. Hvilke biler de har tilgjengelig på stedet kunden skal hente ut leiebilen, omfanget av elbiler som er tilgjengelig for leiebilselskapene i markedet, men også om størrelsen på leiebilen og hva kunden har behov for.

Tryg forsikring har heller ingen automatikk i at elbilister får tilbud om elektrisk leiebil.

– Tryg dekker elbil til elbil-kunder hvis vår leverandør har elbil tilgjengelig. Bestilling av leiebil går i de fleste saker direkte fra verksted, kunde må i den forbindelse be om elbil. Foreløpig har det vært utfordrende å skaffe til veie nok elektriske leiebiler, så vi har derfor vært helt avhengig av fossile biler dersom kunde ønsker leiebil. Det har ikke vært mulig for oss å garantere elbil-kunder en elbil som leiebil, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef Tryg.

Fremtind forsikring (Sparebank 1 og DNB) overlater bestilling og valg av leiebil til kundene.

– Det er kundene våre selv som bestiller leiebil via våre samarbeidspartnere, hvor disse etterstreber å levere elbil mot elbil. Bilflåten til leiebilselskapene består av cirka 20 prosent elbiler i dag–mot planlagt nærmere 75 prosent i 2023–vi er stadig på våre leverandører for at de skal tilby relevante produkter til våre kunder, hvilket vi oppfatter at de i aller høyeste grad selv også ønsker. Det er kunden som bestiller leiebil, og i så måte er det kunden selv som også må be om elbil, forklarer kommunikasjonsrådgiver Grete Trulsrud til Dagsavisen Demokraten.

Variasjon i kompensasjon for drivstoff og bompenger

Klarer ikke leiebilselskapene å tilby elbil når leiebil dekkes av forsikringen, vil det medføre ekstra kostnader til drivstoff og bompenger for deg som kunde. Også her varierer det hva forsikringsselskapene Gjensidige, If og Fremtind kompenserer sine kunder.

Sigmund Clementz, If forsikring:

– Hvis det ikke finnes elbil tilgjengelig, får du refundert merkostnaden som drivstoff og bompenger.

Pål Rune Eklo, Gjensidige forsikring:

– Kostnader knyttet til bruk av leiebil som drivstoff, parkering og bompenger, vil kunden måtte betale selv.

Grete Trulsrud, Fremtind forsikring:

– I henhold til våre vilkår dekker vi leiebil inntil 350 kroner på kasko og 500 kroner på topp i døgnet, begrenset oppad til størrelse på egen bil. Hvis kundens leiebil koster mindre enn det vi dekker per døgn, så dekker vi påløpte kostnader (som drivstoff og bom) begrenset oppad til henholdsvis 350 og 500 kroner.

Ole Irgens, Tryg forsikring:

– Tryg tilbyr en kompensasjon for økte utgifter som følge av bompenger, drivstoff og parkering.


(Saken fortsetter under bildet)

Grete Trulsrud, kommunikasjonsrådgiver Fremtind Forsikring.

Leiebil er ofte småbil

Kjører du en dyrere elbil, kan du heller ikke alltid forvente å få en leiebil i samme segment.

I vilkårene heter det ofte at leiebilen skal være tilsvarende bilen man har. Men eksempelvis er det forskjell på en Volkswagen ID3 og en E-up, Pål Rune Eklo, Gjensidige forsikring?

– Det er akkurat dette som gjør valg av leiebil litt ekstra utfordrende, når man i tillegg skal forholde seg til drivstofftype, ikke bare størrelse. Vi ønsker å tilrettelegge best mulig for kunden, og kundens situasjon vil derfor kunne avgjøre hva kunden ender opp med. Enkelte kunder kan leve med en liten elbil de dagene bilen står på verksted, mens andre kunder eller situasjoner, gjør at kunden er mer opptatt av bilstørrelse enn drivstofftype. For eksempel dersom kunden skal på familietur på hytta, eller er på ferie, mener Eklo og legger til:

– Fortsatt er den største andelen fossile drivlinjer, men vi ser en økning i kunder som ønsker elbil som leiebil. Derfor jobber vi for å finne en bedre ordning for dette fremover. Bilparkens elbilandel øker, og da vil det også være naturlig at flere leiebiler er elektriske.

– Det har så langt vært langt større etterspørsel for elektrisk leiebil enn det som har vært tilgjengelig, men vi forventer betydelig vekst i antall elektriske leiebiler slik at vi i større grad kan innfri våre kunders ønsker og forventninger, sier Ole Irgens i Tryg forsikring, og legger til følgende når det gjelder bilstørrelse på leiebilen:

– I utgangspunktet dekker vi småbil, typisk VW e-up eller Toyota Yaris. Ved behov for større bil vil det dekkes inntil VW ID. 3 eller Skoda Octavia stasjonsvogn.

If forsikring har spurt kundene om hva som er viktig når elbileiere skal hente leiebilen.

– Elbilparken hos utleieselskapene er mindre enn fossilt drevne biler. I vår kundeundersøkelse svarer de fleste kundene at det er en elbil som er viktigst. Mange setter også pris på å prøve en annen type elbil enn de kjører til daglig, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

Gi beskjed ved bestilling

En ting er i alle fall alle selskapene enige om – selv om økt etterspørsel til tider kan gjøre ønsket vanskelig å innfri:

– Snakk med forsikringsselskapet. Velg elektrisk. Si fra ved bestilling.

Bilutleier satser grønt

Bilutleieselskapet Avis Norge jobber aktivt med å få på plass flere elektriske biler.

– Mer enn 70 prosent av den totale norske flåten er nå enten hybrid- eller elbiler. Jeg håper dette er med på å gjøre det enklere å velge et miljøvennlig transportalternativ og at det gjør det mulig for våre kunder å være med på reisen mot en utslippsfri fremtid, sier Donald Hayes, daglig leder i Avis Budget Norge i en pressemelding.

– Er det et økt press fra forsikringsselskapene med ønske om flere elbiler for leie?

– Vi kan ikke spesifikt kommentere våre avtaler med forsikrings-/ erstatningsbransjen, men vi har et stort fokus på å gjøre bilparken vår grønnere. Avis Norge har nylig oppgradert elbilparken, og er i dag ledende innen bærekraftig tradisjonell bilutleie i Norge, sier Hayes til Dagsavisen Demokraten.

Donald Hayes, daglig leder i Avis Budget Norge.