Demokraten

6.000 fylkeskommunale PC-er til gjenbruk, salg eller avfall

I høst må 16.100 elever kjøpe eller bruke egen PC eller Mac på skolen. Før sammenslåingen til Viken fylkeskommune var det tre ulike ordninger med skole PC-er i Østfold, Akershus og Buskerud.

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Fra i høst forsvant tilbudet om gratis PC for elever i tidligere Østfold fylke. 16.100 elever har tatt valget om de ønsker å benytte seg av finansiering og kjøp via fylkeskommunens elev-PC-ordning, eller bruke egen maskin.

– 9.700 elever har bestilt maskiner på ordningen hittil i år. Av disse har 59 prosent bestilt PC, forteller digitaliseringsdirektør i Viken fylkeskommune, Anders Aagaard Sørby til Dagsavisen Demokraten.

Ingen sikkerhetsrisiko

For bruk av egen bærbar PC er det noen minimumskrav til maskinen som skal oppfylles. Oppdatert antivirusprogram, mulig bruk uten internettilkobling, Windows 10, minimum 256 GB lagring og 8 GB internminne, må være på plass.

Private maskiner inn i Vikens nettverk bør ikke skape sikkerhetsproblemer, mener digitaliseringsdirektør Sørby.

– Vi kjenner ikke til noen utfordringer her. Vikens IT-plattform er robust og sikkert bygget. Sikkerhet og virusangrep vil alltid utgjøre en trussel, men valgte elev-PC-løsning øker ikke denne risikoen.

Digitaliseringsdirektør Anders Aagaard Sørby.

Alle som går på videregående skole, kan få stipend fra Lånekassen. De fleste får kun utstyrsstipend, men noen også borteboerstipend og inntektsavhengig stipend.

Hvis du velger å bruke hele utstyrsstipendet på elev-PC, dekker det over tre år prisen for en standard elev-PC, skriver Viken fylkeskommune på sine nettsider.

Det er også mulig å søke om hjelp til finansiering.

– Bistand er et tilbud til de som har problemer med å betale selv. Her kan Viken fylkeskommune gå inn og dekke ett års avdrag eller tre års avdrag på standard PC. Henvendelsen vi får går direkte fra eleven/foresatte eller via skolen. Det vanligste er via rådgiver eller NAV-veileder på skolene. Vi har per nå ikke en samlet oversikt over hvor mange det er som har benyttet seg av ordningen, forteller Sørby.

Gjenbruk, salg eller kast

Hvor mange PC-er blir levert inn og hva skjer med disse?

– Innleverte PC-er blir i hovedsak gjenbrukt i Viken fylkeskommune. Bruksområdene er blant annet utlån ved reparasjon og bruk i andre elevgrupper. De som avhendes fra Viken blir forsøkt solgt til andre markeder, alternativt behandlet som EE-avfall etter sikker sletting av disk.

– Antall PC-er som blir innlevert er vanskelig å gi et presist tall på, ettersom de forskjellige delene av Viken har hatt forskjellige modeller for de enkelte elevgruppene. Men det er stort sett elever i gamle Østfold fylkeskommune som skal levere inn PC-er, hvor tallet har vært mellom 3.000 og 3.500 per år. Skoleåret 2020/2021 var det siste året hvor elevene fikk PC-er som skulle leveres inn. Det betyr at cirka 6.000 PC-er skal innleveres i løpet av to år, avslutter fylkeskommunes digitaliseringsdirektør, Anders Aagaard Sørby.