Demokraten

Neste år skal matavfallet i papirposer

På nyåret får 1.100 husstander på Østsiden egne dunker for matavfall.

– Med tanke på miljøet er planen i prøveprosjektet å teste ut bruk av papirposer, forteller renovasjonssjef André Svendsen om den nye ordningen med innsamling av matavfall.