Demokraten

Snart rives den gamle og erstattes av 35 meter i tre og stål

Den kommunale brygga på Pynten skole ytterst på Kråkerøy har vært stengt i over ett år. Går alt etter planen kan en ny brygge tas i bruk til påske neste år.

Rust har tæret hardt på bærebjelken til den 30 år gamle brygga på Pynten.

Rust har tæret hardt på bærebjelkene til den lange brygga på Pynten. Etter 30 år i bruk er konstruksjonen gjennomhullet og brygga stengt for bruk.

– Vi er akkurat i ferd med å avslutte en anbudsrunde på bygging av ny brygge på Pynten, forteller Arnt Johannes Hermansen, landskapsarkitekt og prosjektleder i Fredrikstad kommune.

Ny brygge klar til påske

Den nye brygga blir 35 meter lang og skal bygges i tre og stål. Anbudsrunden er nylig avsluttet, og kontrakt med entreprenør skal etter planen signeres innen få dager.

– Kostnadsrammen kan jeg ikke si noe om før vi har signert kontrakt, sier prosjektleder Hermansen.

Arnt Johannes Hermansen, landskapsarkitekt og prosjektleder i Fredrikstad kommune.

– Alle tiltak med brygga er søknadspliktig, og det er denne prosessen vi starter med rett etter signering av kontrakt. Målet er at søknaden godkjennes og at byggingen kan settes i gang på nyåret. Planen er at den nye brygga kan tas i bruk til påske neste år. Skolen benytter Pynten inntil videre. Et flott sted som også brukes av allmennheten. Ny brygge kommer alle til gode, og tiltaket er svært etterlengtet, avslutter prosjektlederen.

– Det viktigste er at stedet er åpent for allmennheten

Representanter fra Fredrikstad kommune, Den Norske Turistforening, Aktivitetsrådet, Lions Kråkerøy og Oslofjorden Friluftsråd var noen av deltakerne på Pynten-befaring i fjor høst.

Pensjonert sivilingeniør Arne Inglingstad i Kråkerøy Lions var selv med å bygge brygga for 30 år siden.

– Med ingeniørfirmaet Inglingstad & Tørnqvist hadde vi ansvaret for å reise Helsefaghøyskolen på Værste. Når vi fikk høre om behovet for en brygge her på Pynten, tenkte jeg at solide jernmaterialer må kunne gjenbrukes fra FMV. Resultatet ble en kranbjelke til bæring, fortalte han til Dagsavisen Demokraten.

Nå har oksidasjon fått fritt spillerom og gjennomhullet konstruksjonen.

– Etter flere tiår kan man ikke forvente mer, smiler Inglingstad.

Kommunens tidligere anslag på restaurering av brygga er hinsides, mener han. Men er glad for at det nå blir riving og bygging av ny brygge.

– Vi i Lions har kommet med noen innspill som også innebærer en brygge videre ut fra skjæret, vi får se hva kommunen ender opp med. Det aller viktigste er at stedet fortsatt er åpent for allmennheten, avslutter den pensjonerte sivilingeniøren, som gjerne anbefaler området til hengekøyeturer.

For 30 år siden var pensjonert sivilingeniør Arne Inglingstad i Kråkerøy Lions med å bygge brygga på Langøya.

---

PYNTEN:

  • Pynten ligger på eiendom 425/11 og tomten er oppgitt til ca. 7.828 kvadratmeter. Tomten har usikre grenser.
  • Hovedbygningen har et bruttoareal på 74 kvadratmeter.
  • Det er fire bygg på eiendommen, hovedhus, to uthus og en utedo.
  • Strandlinjen nedenfor eiendommen er målt i kommunens web-kart og er ca. 20 meter lang.
  • Hovedbygget på eiendommen er registrert med rødt i SEFRAK-registeret, og det ene uthuset er registrert med gult. Dette vil ha innvirkning på vedlikehold- og restaureringsarbeid.
  • Eiendommen er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF (landbruk, natur og friluftsliv), med hensynssone friluftsliv. Dette vil ha betydning dersom man må søke bruksendring eller det skal oppføres andre bygg/anlegg på eiendommen. Det vil ikke ha noen betydning for bruk som friluftsområde.

Kilde: Fredrikstad kommune

---

I over ett år har den kommunale brygga på Pynten vært stengt for ferdsel.


Rett ved friarealet Glufsa ligger Pynten. Her kan du skue utover Lera og mot Strømtangen, Struten og Søsterøyene.