Demokraten

Valgduell over en klimakaffe i Gamlebyen

De kjemper begge om en stortingsplass, MDGs Benedicte Lund og Fremskrittspartiets Bjørnar Laabak. Klimarapporten og bilfrie sentrum er blant sakene som plasserer partiene i hver ende av skalaen, men er det noe Lund og Laabak er enige om?

Samtidig som leder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, møter MDGs Lan Marie Berg i en direktesendt og opphetet VG-debatt, tar vi en kaffe i historiske omgivelser sammen med østfoldkandidatene Benedicte Lund (MDG) og Bjørnar Laabak (Frp).

– Propaganda som en svovelpredikant

Med partiet som vil gjøre Norge til en internasjonal ledestjerne i klimakampen på den ene siden av kafébordet – og partiet som mener påbud, forbud og reguleringer plager folk i hverdagen på den andre siden – kan vi ikke umiddelbart ringside se at politikerveteranen Bjørnar Laabak (Frp) setter kaffen i halsen, når FNs klimarapport blir første tema.

I Fremskrittspartiets program står det: «Jordens klima skifter over tid, og vi vet for lite om hva som påvirker disse endringene». 700 eksperter fra 90 land har skrevet rapporten – er det grunn til å tvile på varslene om et dystert fremtidsbilde?

– Hele utfordringen er at det ikke stilles noen spørsmål rundt rapporten, den blir tatt imot som «Johannes åpenbaring» – det er for meg merkelig. Jeg leser overskriftene og har sett på rapporten, men jeg kan ikke se at det står så mye annet enn redsel for ekstremvær, svarer Laabak og fortsetter:

– Det man glemmer å stille spørsmål om er hvordan forsøplingen skjer i Asia, Afrika, elvene og i havet – det burde hatt et større fokus. To milliarder mennesker har ikke en infrastruktur på avfallshåndtering. Derfor frykter ikke jeg at det vil komme mange klimaflyktninger, men heller mennesker som flykter fra forsøplede områder. Vi må gå til kilden, skape endringer og bygge forbrenningsanlegg med bistandsmidler.

– Jeg er enig i at det vi ser av endring kommer av vårt forbruk og vårt levesett. Frp er for å redusere utslippene, men ikke stoppe produksjon av olje og gass. Det er ikke snakk om å avvise en rapport, men for meg fremstår dette lik skremselspropagandaen tidligere tiders svovelpredikanter benyttet seg av.

– Jeg driter i debatten rundt rødt kjøtt, så lenge «Olga» ikke får sykehjemsplass når hun trenger det.

—  Bjørnar Laabak (Frp), stortingskandidat

– Klimaendringene skjer nå

Miljøpartiet de grønnes Benedicte Lund etterlyser et voksenansvar i debatten.

– Når vi nå styrer mot et stup, må vi våge å stå i det og ta ansvar. Vi har to valg: Lede an og gjøre det folk ber oss om, med minst mulig ubehag. Eller gi beskjed om at vi må snu og gjøre endringer, slik at vi fortsatt har en klode å leve på.

– Bjørnar antyder at forskerne som har skrevet FNs klimarapport er kjøpt og betalt, noe som selvfølgelig er helt feil. Budskapet har vi sett lenge, klimaendringene skjer nå. Vi har hentet ut fossil energi i løpet av noen få tiår, olje og gass som er skapt over milliarder av år. Når man ikke forstår at det forrykker balansen, virker det helt uforståelig. Dette dreier seg om fysikk og biologi, og ikke retorisk politikk.

Bjørnar Laabaks parti er mot symbolske klimatiltak. Motgiften er grønn politikk, fronter MDGs Benedicte Lund.

Høyere temperaturer, økning i styrtregn og oversvømmelser ser vi jo også lokalt, Bjørnar Laabak?

– En tidlig morgen i forrige hadde jeg tenkt å sende en e-post til Benedicte, gliser Laabak.

– Gradestokken viste 6 grader. Nå må også jeg ta inn over meg klimaendringene, tenkte jeg. Fra spøk til alvor:

– Klimaet er ikke noe verre nå enn det har vært historisk, men vi har bygd ned naturen og gjort mye menneskeskapt som skaper ubalanse. Kanskje vi ikke burde ha fjernet så mye av naturen langs vann og elver? Naturen svarer på slik inngrep. Når det er sagt forstår jeg folks frykt for endringer. Mennesker hater jo endringer – det er derfor jeg er livredd MDG – enkeltstående endringer i seg selv er en ting, men det er selvfølgelig mye vanskeligere når noen ønsker å endre hele samfunnet.

– Et utdannelsesskille og tiltro til kunnskap

Miljøpartiet de grønnes stortingskandidat i Østfold, Benedicte Lund, har flere ganger fremmet viktigheten av helt nødvendige miljøtiltak både nasjonalt og regionalt.

– Jeg ser hele tiden politikere som ikke evner å ta innover seg verken klima- eller miljøkrisen.

Når MDG kjører på med sin klimapolitikk og fronter ulike tiltak, tror du folk kan oppfatte at dette skaper et klasseskille?

– Ja, dette er et veldig godt spørsmål. Når en dame fra tjukkeste Oslo forteller deg at du ikke lever riktig, blir folk sinte og havner i en fornektelses-stemning, gjerne med utløp i kommentarfeltene på sosiale medier. Da får vi et slags klasseskille og by mot land. Selv om vi mener at vår distriktspolitikk er god. I tillegg er det dessverre også et utdannelsesskille og tiltro til kunnskap. Mange velger den kunnskapen de vil ha og blir sint på dem som forteller oss noe annet, det er trist, svarer Lund.

– Vi forbruker, forbruker og forbruker – det må vi gjøre noe med.

Må vi lære oss å leve enklere, Benedicte Lund?

– Hvis det betyr at vi kan leve innenfor det jorda tåler, tror jeg det er veien å gå. Når det gjelder overgangen til bruk av elektriske biler har vi i MDG aldri sagt at man skal kaste dieselbilen, den skal brukes opp. Samtidig vil jeg i dag våge påstanden om at alle har råd til å kjøpe seg en elbil. For lokalkjøring får du nå en fin brukt elbil til 50.000 kroner. Samtidig må vi fortsette utbyggingen av ladestasjoner og ikke minst arbeide for lavere priser på kollektivtransport, slik at flere familier kanskje klarer seg med én bil, eller kanskje helt uten bil og heller bruker bildelingsordninger. Det skal være enkelt og billig å leve miljøvennlig. Det er et politikeransvar vi må få til.

– Jeg forstår at bilentusiaster er bekymret for politikken MDG fører. Hobbyen er jo å skru på veterankjøretøy eller originale amerikanske biler, bekymringene kommer naturlig nok. Jeg mener vi gjør en feil hvis det iverksettes tiltak som kjøreforbud i enkelte områder og skyhøye drivstoffpriser – det betyr at bilmiljøet ikke får ivareta historien vår, sier Bjørnar Laabak (Frp).

– FNs klimarappport blir tatt imot som «Johannes åpenbaring» - det er for meg merkelig, sier Bjørnar Laabak (Frp).

– Jeg er enig i at bilmiljøene skal få drive videre med sin hobby. Men når det gjelder biler i sentrum har vi et klart mål. Vi vil ikke ha bilen inn i bysentra, men inn til byen. Bysentrum er for folk, ikke bilen, responderer Benedicte Lund.

– MDG må slutte å sammenligne Oslo med andre byer. Busser som går hvert minutt er bra, men det kommer vi aldri til å oppleve her i Fredrikstad. Bilen er et av verdens beste velferdsgoder, da kan vi ikke leve i et samfunn med rigide regler rundt bruk. Rushtidsavgift, økte bompenger og skyhøye drivstoffpriser øker også forskjellene. Vi kan ikke ha hovedstadspolitikk i østfoldbyene, er Laabaks klare mening.

– Vi forbruker, forbruker og forbruker - det må vi gjøre noe med.

—  Benedicte Lund (MDG), stortingskandidat

– Hvor var vi da vi tillot utbyggingen av kjempestore kjøpesentra?

Benedicte Lund (MDG) mener vi må snu om tankesettet vårt.

– I alle år har vi ryddet plass til bilene i bysentraene. Nå er tiden inne til å snu om denne tankegangen. Biltransport er en av våre største utslippskilder. Bilfrie bysentrum kommer garantert til å bli uvant for mange – men for oss er det viktigste at byene er levende med færre biler i gatene, og mer plass til folk og næringsvirksomhet. Også i østfoldbyene, samtidig som vi selvfølgelig skal gi tilgang for varetransport og bevegelseshemmede.

– I Moss skal vi nå vedta en ny strategiplan hvor parkeringen skal foregå i utkanten. Vi mener i tillegg at det bør innføres beboerparkering i sidegatene, og begrense tiden for hvor lenge elbiler kan stå parkert i sentrum.

Nesten uavhengig av hvilken norsk by man besøker dør sentrumshandelen. Vil mindre biltrafikk bidra til mer næringsvirksomhet og økt handel?

– Jeg spør: Hvor var vi da vi tillot utbyggingen av kjempestore kjøpesentra med gratis parkering midt i matjorda vår? I overgangen kan sikkert noen forretninger slite litt mer, men trenden vi nå ser i Oslo er at firmaer bruker sentrumslokaler til presentasjon og utstilling. Se varene, bestill og få dem fritt hjemkjørt – det er en utvikling vi garantert også kommer til å se her i østfoldbyene. Handelen er i en stor utvikling. Se til USA, der gror kjøpesentrene ned med trær fordi netthandel har overtatt, svarer MDGs Benedicte Lund.

– Bilfrie bysentrum kommer garantert til å bli uvant for mange – men for oss er det viktigste at byene er levende med færre biler i gatene, og mer plass til folk og næringsvirksomhet, sier Benedicte Lund (MDG).

Vil noen oppfatte Miljøpartiet de grønnes program for smalt når det kommer til fylkes- og lokalpolitikk?

– På nasjonalt plan lider vi selvfølgelig av at vi kun har en person på Stortinget, og er et parti som har vært på banen i en relativt kort tid. Men vi mener jo også at klima- og naturkrisa er det aller viktigste akkurat nå, og noe det haster å gjøre noe med. Når det er sagt har vi et hundresiders program som dekker alle andre områder i samfunnet. Innenfor det offentlige sikkerhetsnettet, og den sosiale tankegangen, ligner vi mye på den rødgrønne siden i partifloraen, sier Lund.

Eldreomsorg i krise

– Det er selvfølgelig en kjerne i alle partiprogram, men når det gjelder eldreomsorg vet vel de fleste nå min mening om hvordan denne forvaltes her i Fredrikstad. En eldreomsorg med katastrofal mangel på dømmekraft, avslutter Fremskrittspartiets gruppeleder i Fredrikstad, Bjørnar Laabak, og gir seg ikke før han får siste replikk:

– Vi må ha flere hender innen helse og omsorg, ikke flere prosjektledere bak PC-skjermen. Jeg debatterer gjerne bilfritt sentrum og klimatiltak – men for å si det litt populistisk: Jeg driter i debatten rundt rødt kjøtt, så lenge «Olga» ikke får sykehjemsplass når hun trenger det.

Stortingskandidatene Bjørnar Laabak (Frp) og Benedicte Lund (MDG).
Nyeste fra Dagsavisen.no: